Uspješan »Štokafe« sa Štokavci u Čajti

ČAJTA — U prepunoj dvorani doma kulture u Čajti Folklorni ansambl Štokavci na Tijelovu je održao svoj prvi Štokafe. Iz samoga imena se more izviditi, što je bila ideja za tim — naime spojiti društvenu komponentu s narodnom kulturom. I tako se je čajtanski dom kulture na ta dan pretvorio u kulturni kafić: na stoli kava kao i domaće pecivo, ko su žene ovoga folklornoga sastava same spekle, na pozornici Štokavci, ki su ljude zabavljali s južnogradišćanskimi starimi jačkami i melodijami.

Tagovi: 

Ljetošnja Smotra folklora posebno ugadjala gradišćanskim Hrvatom!

Ne triba čuditi, ako ljetošnjoj, 45. po redu Medjunarodnoj smotri folklora u Zagrebu posvećujemo toliko pažnje. Ne samo zato, jer je su s ovom hrvatskom smotrom kako u prošlosti tako i danas povezani i gradišćanski Hrvati, nego i zato jer je i ova smotra uvijeka bila i poticaj za gradišćanskohrvatske folklorne grupe i ansamble da se pokažu u takozvanoj matici i da su odanle uvijek i donesli nove ideje i poticaje za svoje djelovanje u domovini, dakle u svojoj domicilnoj državi — bilo to Austrija, Ugarska, Slovačka, ili — kako u najnovije — i Češka.

 

Tagovi: 

»Milja umjetnin« uz Vulku u Trajštofu velik je umjetnički projekt

Turistički savez Trajštof na čelu s dr. Milanom Kornfeindom i Karoljom Palkovićem je ljetos po prvi put priredio simpozij kiparov, pri kom je sudjelivalo deset likovnih umjetnikov iz Gradišća i Hrvatske. Kipari su jedan tajedan dugo djelali u Trajštofu. Pri svetačnoj „povorki od skulpture do skulpture uz Vulku“ uz pratnju i koračnice Limene glazbe Uzlop su se brojni zainteresirani gledatelji mogli uvjeriti od iznimne kvalitete umjetničkih djel ovih likovnjakov.

Završila ljetošnja Croatisada — kljetu znamda s novim konceptom

Ljetošnja Croatisada u Kugi u Velikom Borištofu je stala u znaku pred svim i domaćih grup i izvodjačev borištofskoga porijekla ili muzičarov ki su ovde nastali „veliki“: tamburaški sastav Veseli Borištofci, Marice igrališće s jednim od svojih najboljih do sada nastupov, rodjeni Borištofac Pišti Horvath sa svojom ciganskom bandom. Ali je došla i Pinkica iz Petrovoga Sela i kao jedan od vrhuncev Hladno pivo iz Zagreba. Velika je u medjuvrimenu konkurencija ovoj kuginoj Croatisadi, ne samo i samom Velikom Borištofu, nego i u susjedni seli.

Tagovi: 

Ruska opera na hrvatskoj pozornici u Mjenovu u izvedbi i hrvatskih i ugarskih solistov i Pannonia orkestra

Poema u stihi ruskoga pjesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina »Jevgenjij Onjegin« je postala svitska literatura kao i nesrićna i neuslišena ljubav med mladom Tatjanom i zrelim Jevgenjijem Onjeginom. Kad je pak na ovu temu ruski kompozitor Pjotr Iljič Čajkovski skladao svoju operu s istim imenom, širila se je opera po cijelom svitu.

Tagovi: 

Tri uspješni koncerti Top-a Pinkovac

U vezi s Tamburaškim orkestrom i zborom Pinkovac Top moremo jur duglje govoriti o muzičkoj trilogiji, jer početkom ljeta Top pod peljanjem mr. Vilija Jandrišića poziva na tri koncerte: u crikvu u Inzenhofu (Rönök) na samoj crti granice med Ugarskom i Austrijom u južnom Gradišću, drugi dan u domaćoj crikvi u Pinkovcu a dan kasnije u prostranoj Crikvi Am Hof sjedišću i središću Hrvatske katoličanske misije u Beču. I ljetos je zaslužio pohvalu.
 

Trajštof: jednotajedni simpozij skulpturov s umjetniki iz Gradišća i Hrvatske

Turističko društvo Trajštof na čelu s dr. Milanom Kornfeindom skupa s općinom po prvi put priredjuje simpozij kiparov od 9. do 16. julija u ovom selu uz Vulku. Kako je javio kurator ovoga simpozija, Karolj Palković, deset likovnih umjetnikov, kiparov iz Gradišća i Hrvatske će sudjelovati u ovoj dvojezičnoj općini i će tajedan dugo djelati na svoji skulptura. Cilj je „Milja umjetnin uz rijeku Vulku. Tijekom vrimena neka nastane park skulpturov na uborvi Vulke i neka postanu atrakcija za ljude ki su interesirani u kulturi.“
 

Tagovi: 

Hrvatski pop-festival u Pinkovcu

U subotu pred Duhi, 11. junija je Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov priredila tradicionalni hrvatski pop-festival pod geslom »Hrvat 2011«. Skupa s pinkovskom katoličanskom mladinom su organizatori u šatoru u centru sela predstavili tri hrvatske gupe. Tamburaši Štrabanci iz Koljnofa su otvorili zabavni večer s tamburaškom muzikom. Pred polnoćom je zvijezda hrvatske pop-scene, Vlado Kalember sa svojim bendom zauzeo pozornicu.

Tamburica Cogrštof slavi 40 ljet postojanja s novom CD-jkom

Svoje slavlje 40. obljetnice utemeljenja je Tamburica Cogrštof najprvo proslavila uz vruće ritme Gazdov. Jur subotu, 21. maja su ovi gosti iz  Hrvatske u vrtu krčmara Gegija Freibergera zagrijali publiku uz ionako jur jako teple kasnoprotulićne temperature. Nedilju, 22. je svetačnu sv. mašu služio mjesni farnik Željko Odobašić a muzički je mašu pratio tamburaški i pjevački sastav Trešnjevka iz Zagreba pod peljanjem prof. Boža Potočnika, a na orgulja je svirao Kristijan Artner.