Kade se Gradišćanski Hrvati (na)uču hrvatski?

Savezno kancelarstvo u svojem izvještaju Vijeću Europe nagla­šava, da se u Austriji nijednomu ne uskraćuje hasnovanje gradišćanskohrvatskoga službenoga jezika (Staatenbericht Österreichs 2011: 77-80). Na skurilan način država oprav­da­va nezadovoljavajuću manjin­sku situaciju i brani svoju pasivnost i ne postojeću jezičnu politiku: „dajte im mira, neka činu ča kanu, da se problem riješi sam od sebe“.

Tagovi: 

Prez zvanja nije ni gradišćanskohrvatskoga znanja

Austrija je dužna svaka tri ljeta informirati Vijeće Europe o sv­o­ji manjina, a naravno i o Gradišćanski Hrvati. Europska čarta regionalnih ili manjin­skih jezikov, ku je sastavilo Vijeće Europe od držav potpisnic potribuje konkretan angažman za njeve ma­njine. Treti izvje­štaj Saveznoga kancelarstva iz lje­ta 2011. je tako­zvani Bericht der Republik Österreich an den Europarat über das Gedeihen der burgenlandkroatischen Minderheit

Tagovi: