BORTA — Pod geslom „Darovati namjesto odbaciti“ je Rotary-klub Borta-Hartberg pokrenuo dobrotvorni projekt za izmjenu robe i uslugov izmed onih, ki tribaju pomoć. Realizirali su ovu pomoćnu platformu prik interneta — www.sofie.or.at je adresa kade se najdu dodatne informacije. Ovde se moru registrirati privatniki, ki imaju stvari ili usluge ke kanu darovati — pohištvo, opremu, aparate, ali i dopunsko podučavanje, podvaranje, itd. Oni moru javiti ponude, a pomoćne organizacije se skrbu za to, da se ove ponudu.

Rotary-klub Borta-Hartberg je dio svitske nevladine humanitarne organizacije »Rotary International« i ima 43 člane. Predsjednik je dr. Walter Bajlić, notar u Borti. On je prilikom konferencije za novinare  javnosti predstavio projekt nazivom »Sofie«. Kako je rekao u svojem referatu, glavni cilj je rotarijancev pomoći bližnjemu. To se neka ugoda i pomoću novoga projekta, ki neka animira ljude, da stvari, dugovanje ko je još dobro, ali se već ne koristi, daruju onim, ki je moru još dobro koristiti.

 

Ali Rotary-klub neće samo održavati platformu, nego člani se kanu i uključiti u organizaciju ako je potribna pomoć pri transportu. (rai)

 

PS: Sofie je kratice engleskoga naziva „Social facilities internet exchange“. Rotarijanci su medjun. udruženje osob iz stručnoga i poslovnoga života ko se posvećuju humanim ciljem, cijenu i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, tr širu dobru volju i razumivanje u svitu.

Kategorije