Daju ili dadu?

Danas ćemo si još pogledati glagole, ki u infinitivu zavr­­ša­vaju na -ati i ki u pravilu pripadaju -a konjugaciji (usp. Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika, 2003: 196). Prema Gramatiki imamo kod glagolov -a konjugacije u 3. l. množine nastavak aju ( a nije -adu!) jer kod a-konjugaciju glasu nastavki: -am, -aš, -a, -amo. -ate, -aju: pitam, pitaš, pita, pitamo, pitate, pitaju (a nije pitadu!) ili znam, znaš, zna, znamo, znate, znaju (a nije znadu!). Primjeri u re­čenici: Oni još ne znaju, kada ćedu dojti k nam. U prazniki se moja dica najradje igraju po cijel dan šah ili gledaju televiziju.

 

Sada, kad smo ustanovili pravila kod konjugacije glagolov u prezentu, se moramo ali i pitati, zač je pravilan i oblik oni dadu i oni daju. Odgovor je logičan. U hrvatskom jeziku imamo kod glagolov aspekte, tako da postoji za nimški glagol „geben“ hrvatski glagoli dati i davati. Kod „dati“ ima­mo konjugaciju dam, daš, da, damo, date, dadu, a kod glago­la „davati“ konjugiramo da­jem, daješ, daje, dajemo, dajete, daju. Zbog toga je pravilno On mi u igri svenek daje prednost. i On mi u igri svenek da prednost. ili Oni nam daju svenek kratke odgovore. i Oni nam dadu svenek kratke odgovore., jer u ovi rečenica se moru upotribiti obadva vidi/aspekti, ada dati (svršeni oblik) i davati (nesvršeni oblik), ovisno od to­ga, je li kanimo naglasiti svr­šenost ili nesvršenost radnje.

 

U sljedećem primjeru moramo ali koristiti nesvršeni aspekt/vid — jer ova radnja ne more biti svršena, kad se upravo sada dogadja — i za­to je pravilno: Roditelji daju ditetu dobre tanače/savjete. (a nije dadu!). Isto tako: Maj­­ke daju dici jabuke. Oni nam daju dobru mogućnost za zaposlenje.

 

(Zorka Kinda Berlaković; 61.)