Novo ljeto ili novo ljeto

Drage čitateljice i dragi čitatelji ove rubrike u Hrvat­ski novina: U prvom ljetoš­njem broju Hrvatskih novin Vam željim od srca blago­slovno i srićno novo ljeto! Neka bude dobro ljeto i ne­ka nam svim donese pred svim zdravlja, mira, zadovolj­stva ali i uspjeha i veselja u svemu ča djelamo!

Ufam se, da ste božićne sve­t­ke prebavili u miru i veselju i da ste se na Silvestar dob­ro pofuznuli u novo ljeto. A ča ste djelali na Novo ljeto? Ste dugo spali i se odmarali od svečevanja zadnjih dani? Ste bili kod svete maše? Ste pohodili rodjake? Ste djelali? Bar kade ste bili i bar ča ste djelali, ufam se da ste imali lipo Novo ljeto.

Kot ste sigurno uptili, postoji kod rečenic u ovi dvi gornji od­lomki razlika, kada se piše Novo ljeto (velikom početnom slovom) ili novo ljeto (ma­lom početnom slovom). 

Ako mislimo na svetak 1. januara, ada na Novo ljeto, pi­šemo imenicu velikom početnom slovom, jer sve svetke pi­šemo velikom početnom slovom: Božić, Tri kralji/Sveti tri kralji, Vazam. Duhi, Majkin dan pak tako i Novo ljeto

Kad se misli na cijelo ljeto, ada na svih 365 dan, se piše novo ljeto malom početnom sl­ovom. Zato je i uobičajeno, da kod čestitkov pišemo Bla­žen Božić i srićno novo ljeto! A moremo i pisati: Blažen Bo­žić i srićno novo 2017. ljeto! Za lje­tom ne smimo zabiti na to­čku, jer je ovo redni broj (veli se: sedamanesto ljeto). 

Postoji i razlika med prepozicijami za i na:

Za Božić ide­mo svenek u Gradišće (ovde se misli na dane, ki su vezani za božićne svetke). Na Božić ostanemo svenek doma (ovde se misli na sam dan svetka, na 25. decembar).

Isto tako: Ufam se, da će snigati za Novo ljeto (misli se na dane oko početka novoga ljeta). Na Novo ljeto jur dugo nije snigalo (misli se na 1. januar).