Sajam u Filežu

Datum: 
sub, 03/18/2023 - 09:00

 

Okoliš Filež, HGA i ReVenin ormar pozivaju 18. marca na sajam na glavnoj cesti pred fileškom crikvom.

Uz šari sajam će se nudi joga ure za odrašćene s Yoga Tamara (09:30), kot i za dicu s Yoga Kids Katharina (11:00). Zvana toga će nastupati i Folklorna grupa Hajdenjaki (10:30).

 

Početak: 09:00

Kade: Na glavnoj cesti pred crikvom, Filež

Tribamo bilježiti, snimati, čuvati i arhivirati - ali i dalje dati!

Aktualno imamo posla s dvimi zapravo epohalnimi projekti: Gradišćanskohrvatski govori u tri opsežni sveski (HKDC) i Virtualni arhiv KIS-a u Stinjaki. Obadva projekti se bavu bilježenjem, zapisivanjem, arhiviranjem a tim i očuvanjem jezika na jednu stranu kao i sabiranjem i arhiviranjem audiovizualnoga i jezičnoga blaga i narodnoga dobra.

"Nako imamo"

Kad pišem ovo, je utorak, dan, kada završavamo novine. Razlog za ov komentar je sutrašnji, 8. marc, Dan žen. U redakciji smo odlučili, da nimamo još „ništ ženskoga“, ada prinos povodom Dan žen, a naravno, pisati to mora jedna od nas dvih žen u redakciji. (Morebit me je i nabrusio komentar o histerični žena u isključivo ženski odbori na istoj sjednici) To je moja kvalifikacija na ovom polju. Moj spol.

Tagovi: