O ti nesrićna Dolnja Austrija, kamo te je peljala i kamo te pelja ksenofobija?

Mogli bi pitati „Ča imamo mi s Dolnjom Austrijom?“ ili još točnije „Ku vezu gradišćanski Hrvati imaju s rezultati zemaljskih izborov u Dolnjoj Austriji i zač nas, dakle, pere tamošnja črno-plava koalicija?“ Odgovor je jasan: Kako i sve čitatelje, slušatelje i gledatelje ostalih medijev, i naše čitatelje zanima sve ča se dogadja u zemlji, u državi i u puno širjem susjedstvu. Mi i na hrvatskom jeziku kanimo čitati i biti informirani ne samo o nami sami, nego i o dogadjaji izvan naših sel i naših društav i organizacijov.

Vazmeni tanac

Datum: 
sub, 04/08/2023 - 20:00

 

Barani, mladina Velikoga Borištofa, su pozivaju na tradicionalni "Vazmeni tanac". Zabavljati ćedu goste Skoro frajere iz Hrvatske i Gauženjake.

 

Početak: 20:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Otvaranje izložbe Ericha Novosela u Novom Gradu

Datum: 
sub, 03/25/2023 - 16:00

 

U Novom Gradu će se subotu, 25. marca, otvoriti izložba Ericha Novosela u ConClusius prostoru za umjetnost.vina & kulinarija.

Izložba, u koj čedu se pokazati Novoselove slike i crteži je otvoren još do 13. maja (sri. do pet. 10.00-18.00, sub. 09.00-13.00)

 

Početak: 16:00

Kade: ConClusius prostoru za umjetnost.vina & kulinarija, Clisisuweg 2/1. Novi Grad

 

Korizmena vešpera

Datum: 
ned, 04/02/2023 - 15:00

 

U Dolnjoj Pulji pozivaju nedilju, 2. aprila na korizmenu vešperu.

Oblikovati ćedu koncert zbor Dolnja Pulja pod peljanjem Jelke  Zeichmann-Kocsis, ženski ansambl Pujanke, Štefan Kocsis (orgule), Martin Kocsis i Verena Stourzh (gusle), Gudački ansambl Kocsis kot i solistice Claudia Fellinger i Anna Kornfeind.

 

Početak: 15:00

Kade: Farska crikva, Dolnja Pulja