Primarne oznake

Datum:

18/03/2023 - 09:00

 

Okoliš Filež, HGA i ReVenin ormar pozivaju 18. marca na sajam na glavnoj cesti pred fileškom crikvom.

Uz šari sajam će se nudi joga ure za odrašćene s Yoga Tamara (09:30), kot i za dicu s Yoga Kids Katharina (11:00). Zvana toga će nastupati i Folklorna grupa Hajdenjaki (10:30).

 

Početak: 09:00

Kade: Na glavnoj cesti pred crikvom, Filež