Na Hati nima nikakove mogućnosti učiti hrvatski u viši škola — čija je to krivica?

S jednim veselim okom čitamo u hrvatski visti na ORF-u Gradišće, da je na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji Borta svih 12 maturantov uspješno položilo ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika, sedmimi još i s odličnim uspjehom. Nadalje začudjeno čitamo da je „zvana u Gornjoj Pulji svagdir hrvatskih maturantov“. Naime „maturu u hrvatskom jeziku je položilo i šest kandidatov u daljnji tri gimnazija zemlje. U saveznoj gimnaziji Kurzwiese u Željeznu su trimi pismeno i četirimi usmeno maturirali u hrvatskom jeziku a u gimnaziji u Matrštofu i Terezijanumu u Željeznu je po jedan kandidat birao hrvatski jezik za maturu. A plačućim okom čitamo, da „na gornjopuljanskoj gimnaziji ljetos nijedan nije maturirao po hrvatsku“.

Zvijezde za misec JULI

Baran 21.3. - 20.4.

Ljubav: Imate ćut, da već neznate kako se rič „ljubav” uopće piše... To će se prema koncu julija ali minjati! Posao/uspjeh: Na poslu se trenutno uopće ne ćutite dobro. Podupiranje morete najti kod Vaših kolegov, oni Vam i u teški situacija moru pomoći. Zdravlje: Sa samo malo većom motivacijom za šport, će se dignuti i Vaša samosvist.

 

Bik 21.4. - 20.5.

Tagovi: 

MiM: Mjuzikl -"Sugar"

Datum: 
čet, 06/09/2022 - 20:00

 

Mlada inicijativa Mjenovo poziva u juliju opet na mjuzikl pod vedrim nebom u farofu. Ljetos će se pokazati kusić "Sugar - Some like it hot".

 

Ulaznice: 22€

Početak: 20:00

Kade: Farof, Mjenovo

MiM: Mjuzikl -"Sugar"

Datum: 
pet, 07/08/2022 - 20:00

 

Mlada inicijativa Mjenovo poziva u juliju opet na mjuzikl pod vedrim nebom u farofu. Ljetos će se pokazati kusić "Sugar - Some like it hot".

 

Ulaznice: 22€

Početak: 20:00

Kade: Farof, Mjenovo

MiM: Mjuzikl -"Sugar"

Datum: 
sub, 07/02/2022 - 20:00

 

Mlada inicijativa Mjenovo poziva u juliju opet na mjuzikl pod vedrim nebom u farofu. Ljetos će se pokazati kusić "Sugar - Some like it hot".

 

Ulaznice: 22€

Početak: 20:00

Kade: Farof, Mjenovo

MiM: Mjuzikl -"Sugar"

Datum: 
sub, 07/16/2022 - 20:00

 

Mlada inicijativa Mjenovo poziva u juliju opet na mjuzikl pod vedrim nebom u farofu. Ljetos će se pokazati kusić "Sugar - Some like it hot".

 

Ulaznice: 22€

Početak: 20:00

Kade: Farof, Mjenovo

MiM: Mjuzikl -"Sugar"

Datum: 
pet, 07/15/2022 - 20:00

 

Mlada inicijativa Mjenovo poziva u juliju opet na mjuzikl pod vedrim nebom u farofu. Ljetos će se pokazati kusić "Sugar - Some like it hot".

 

Ulaznice: 22€

Početak: 20:00

Kade: Farof, Mjenovo