Petrovo Selo je skoro tajedan dan svečevalo bogatim i opširnim programom svoju 800. obljetnicu postojanja. Jedan vrhunac je bio nastup Miroslava Škore.

Čini se, da je u ovom ljetu osebujno čuda obljetnic proslavljeno. Vorištan se je pred 750 ljeti prvi put spomenuo, tako i Celindof, a Petrovo Selo more tomu dodati još jednoč 50 ljet.

Ovo hrvatsko selo u Pinčenoj dolini se je naime jur pred 800 ljet po prvi put spomenulo. Točnije pred 801. ljetom. Lani su predvidjali organizirati veliko svečevanje, ko je pandemijska situacija onemogućila. Prošli vikend su sada velikim svečevanjem završili ovo jubilarno ljeto.

Petrovišćani premislili su si za ov veliki krugli jubilej zaista velik program. Od petka 24. junija do Petrove, 29. junija, nudili su svaki dan program. Na vikendu stala je fešta u sredini pažnje, nedilju su svečevali svetačnu mašu sa željezanskim biškupom Egidijem Živkovićem, a potom su mogli svečevati veljek još jedan jubilej. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće je jubilarnim programom i novom koreografijom isto svečevalo 70. obljetnicu. Po tajednu zvali su onda još na humanitarnu akciju, na povijesni večer u gorici kot i na patrocinij i skupni objed.

Petrovo Selo se more zaistinu gizditi sa svimi svojimi muzičkimi grupami. Jubilarni program bi lako mogli oblikovati samo s vlašćimi grupami: Pinkica, Erik Škrapić, Žgano, Pinka Band i Stari Pinka Band, Timar Trio a naravno i Koprive.

Subotu su si uz domaći Pinka Band ipak pozvali i zvijezdu iz Hrvatske. Miroslav Škoro, ki je jur 2008. ljeta na Danu mladine nastupio u selu, je i ov put povukao veliki broj ljudi. Veliki otvoreni šator uz nogometno igrališće je jur na folklornom programu bio u lipom broju napunjen. Onde su uz domaći HKD Gradišće s bunjevačkom koreografijom nastupali i folklorni ansambl Baranja iz Pečuha, čiji je peljač naučio Petrovišćane novu koregrafiju „Bošnjačke plesove“ i ugarski folklorni ansambl iz Körmenda.

Kako se je zaškurivalo, tako se je šator sve već napunio. Vani su se prodavali langoši i na mnogih čudjenje, ali i veselje i kebap. Pilo se je rastakalo na dužičkom šanku u šatoru, u kom su jur svi stoli bili napunjeni. Čim je Pinka Band zaigrao Dva zrna groždja je bio onda i tančeni parket pun. A ta se cijelu noć već nije ispraznio.

U medjuvrimenu je šator, a i mjesto pred njim bio tako pun kot to sanjaju svi organizatori. A Škoro je dao svoje da zadovoljava publiku. Veljek ispočetka jačio je svoje najpoznatije i dodao druge slavonske, ke su i kod nas obljubljene.

Kasnije je dodao i jačke svojega kumića Thompsona. A publika je jačila s njim kot ju je prosio. Jednoč samo žene, onda samo muži, onda opet svi skupa. Dobar početak za ovakovo veliko svečevanje.

Slike