Hrvatski dan u Sambotelu

Datum: 
sub, 07/09/2022 - 15:00

 

9. julija će se u Sambotelu održati Hrvatski dan.

U 15:00 će se svečevati hrvatska maša u sambotelskoj Katedrali, ku ćedu celebrirati dr. János Székely sambotelski biškup i duhovnik dr. Anton Kolić. Sudjelovati će zvana toga sambotelski pjevački zbor Sveta Cecilija.

Hrvatski dan, koga će otvoriti načelnik Sambotela dr. András Nemény, će se zatim održati na prostoru za priredbe na glavnom trgu u 16:00.

 

Početak: 15:00

Otvaranje izložbe: "Tri generacije obitelji Fuchs"

Datum: 
pet, 07/01/2022 - 19:00

 

1. julija pozivaju općina Trajštof i Društvo za turizam sjeverno Gradišće na izložbu „Tri generacije obitelji Fuchs“ (Ernst - Michael - Cornelia - Clemens - Magdalena Fuchs).

Predstaviti će izložbzo Michael Fuchs, a govor i pozdrav će držati Alfons Haider.  Muzički ćedu priredbu oblikovati Dubrovački kavaljeri.

 

Početak: 19:30

Kade: Farski škadanj, Trajštof