Literarna večer „Književnost je vrijedna življenja“

Datum: 
sri, 09/25/2019 - 20:00

BEČ (25. septembar) — Udruženje za kulturu „Riječ – boja – ton“ i Hrvatski centar pozivaju na literarnu večer „Književnost je vrijedna življenja“

zagrebački germanist, književni prevodilac i pjesnik Sead Muhamedagić predstavit će se u dvoje­zičnoj književnoj večeri kako vla­stitimi pjesmami tako i prepjevi antologijskih pjesam znamenitih hrvatskih pjesnikov;

srijeda, 25. IX. (20.00) u Hrvatskom centru;

Beč 4, Schwindgasse 14.

Dvojezi­čna prezentacija knjige »Vjera Biller« u Gracu

Datum: 
pon, 09/23/2019 - 18:00

GRAC (23. septembar) — Štajerska zemaljska biblioteka Grac u suradnji s Panonskim institutom Pinkovac poziva na dvojezi­čnu prezentaciju knjige »Vjera Biller« pandiljak, 23. IX. (18.00) u Ze­maljskoj bibli­oteki, Kalchberggasse 2;

autor ove studije je prof. Mir­ko Ćurić iz Ðakova (HR), ki je istraživao sudbinu ove 1903. ro­djene i 1940. u Hartheimu kao žrtva od nacionalsocijalisti­čke medicine umorene avangardne slikarice, ka je živila i u Gracu.

Interaktivni muzej u Koljnofu je uzoran za gradišćanske Hrvate

Petar Tyran

Gdo je u ovi dani bio ig­rom slučaja ili namjerno u Koljnofu — prem katastrofalnih prometnih pri­lik, jer se riva kilometre du­ži­čka kolona vozil na cesti, ko­r­ak po korak, a zato dura nevjerojatnu dugo dokle se iz Šoprona dojde do susjednoga Koljnofa, i zbog toga jer je velika gužva, rivnja kad je za­tvoren granični prijelaz med Sopronköhidom i Sv. Marga­retom, jer navodno još do B­o­žić popravljaju cestu a dodat­no još i za to kad ce­stu med Šopronom i Koljnofom ne­prestano križaju teretnjaki ki vozu šljunak i pjesak za o­gromno gradilišće autoceste M85, ka kako zasada izgleda ide samo do pred Klimpuha a onda je gotovo s autocestom, dakle ne pelja nikamo, nego samo u običnu cestu — mo­gao se je osvidočiti o odličnoj ideji i barem tako dobroj realizaciji: interaktivna izlo­žba »Hrvati — Gradišće prez granic«. Ova izložba je smj­e­šćena u prostranom potkrov­lju općinskoga doma i kaže povijest Hrvatov i područje povijesnoga Gradišća i još čuda dalje ča do današnje Če­ške na sjeveru i Trnave u Sl­o­vačkoj na istoku — od do­se­lje­nja do danas.

Kiritof u Pajngrtu

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 10:00

PAJNGRT (14. septembar) — Kiritof u Pajngrtu

sv. maša s mla­domašnikom Andreasom Stip­ši­ćem, potom pomašnica;

subotu, 14. IX. (10.00) u pustom kloštru.

»Hrvatski dan« u Čepregu

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 15:00

ČEPREG (14. septembar) — »Hrvatski dan«;

po maši (15.00) u staroj kapeli ćedu predstaviti dvojezičnu knjigu »Tri domovine Janković vlastela«, potom slijedi folklorni program s Muškim jačkarnim društvom Hrv. Jandrof, Veselimi Gradišćanci i drugimi;

su­botu, 14. IX. (17.00) u crikvi, pansion „Hangya“.