Od stovetoga do tisućitoga uoči početka novoga školskoga ljeta

Petar Tyran

Evo, prazniki su opet mi­mo. Opet počinje škola a za neke je to uopće prvi put da stupu u školski razred. Tako barem mislu oni, ki su jur dugo stupili iz škole, ki su davno zrasli iz školskih ška­m­ljov i ki zapravo već nimaju pojma ča je danas škola i ka­ko se danas podučava i ča se je sve preminilo kod učiteljev i da ima danas još samo jako malo učiteljev ali pred svim učiteljic, da pedagogice danas imaju sve manje oblasti i da nimaju autoriteta u razredu, da su roditelji postali sve samosvisniji i da učiteljice zapravo uopće već nimaju ni­kakove mogućnosti da „disci­pliniraju“ dicu, da se kumaj ča usudjuju potribovati bez da bi je u isti čas sprohadjao strah od roditeljev i da bi je negdo optužio i da ih negdo ide optužiti u Školski savjet, dakle na najviše mjesto (ko se u medjuvrimenu zove O­brazovna direkcija), ...

Za dvojezično (i hrvatsko) podučava­nje u OŠ Gradišća fali 9 učiteljev/ic

Za 32.000 gradišćanskih školarov i školaric je pandi­ljak, 2. septembra počelo no­vo školsko ljeto. Od toga se 1.438 dice u dvojezični razredi osnovnih škol uči hrvat­ski. 336 školarov iz dvojezi­č­nih škol je pandiljak imalo svoj prvi školski dan. U novi sridnji škola Gradišća je 150 dice u dvojezični razredi.

Tagovi: 

Na gradišćanski škola ćedu pojačano podučavati engleski — i s materinci

Kih 2.660 školaric i školarov u Gradišću je 2. septembra došlo novo u školu. Ukupan broj dice u osnovni škola je 10.627. „Za mnoge rodite­lje, pred svim i za one ke s­a­me od­gajaju dicu, to znači financijsko opterećenje kad nje­va di­ca stupu u školu. U ovoj te­­škoj fazi kanimo pod­upirati obitelji pinezi za po­četak ško­le“, je rekla zemaljska sav­jetnica za obrazovanje Daniela Winkler u sku­pnoj presskonferenciji s obrazovnim direktorom Heinzom Josefom Zitzom 28. augusta u koj su predstavili novotarije i te­žiš­ća u škol­skom ljetu 2019./ 2020.

Tagovi: 

Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“

Datum: 
ned, 09/15/2019 - 08:00

LOVRETA (14. i 15. septembar) — Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“;

 

subotu, 14. IX. sv. oče­naši (18.00), sv. maša i ophod sa svi­ća­mi (19.00) pak slijedi noć­no virostovanje;

nedilju, 15. IX. sv. maše (8.00 i 10.00, ku obliku­je folklo­r­na grupa Poljanci).

Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 18:00

LOVRETA (14. i 15. septembar) — Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“;

 

subotu, 14. IX. sv. oče­naši (18.00), sv. maša i ophod sa svi­ća­mi (19.00) pak slijedi noć­no virostovanje;

nedilju, 15. IX. sv. maše (8.00 i 10.00, ku obliku­je folklo­r­na grupa Poljanci).

Studijska fešta Orf-a

Datum: 
ned, 09/08/2019 - 11:00

ŽELJEZNO (8. septembar) Studijska fešta Orf-a;

nastupaju uz druge tamburaši Hatskoga ko­la pri pomašnici (11.00) uza to ćedu poznate šlager- i pop-zvijezde kao npr. Waterloo i Nik P. zabavljati goste do18.00;

nedilju, 8. IX. (11.00-18.00) u zemaljskom studiju Orf-a Gradišće.

KUGA — »Bori­štofska gošćina — tako i tako«

Datum: 
pet, 09/13/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF —petak, 13. 9. (20.00) »Bori­štofska gošćina — tako i tako«; 

izložba i performansa;

skupno jilo i razgovori o umjetnosti na dužičkoj toflji i intervencije za prikgraničnu estetiku;

otvara načelnik Rudi Berlaković, muzički okvir Duo Lirica (Heinz & Johana Hoffmann); izlažu Viktorija Ratašić (Šuševo — Krampf - afmeKp) i Milan Vuković (Mali Borištof - antropo­logija i socijalni arhetipi: vizije človika i njegovoga otvorenoga životnoga prostora).

Ulična fešta & Hrvatski kiritof 2019.

Datum: 
pet, 09/20/2019 - 15:00

BEČ (20.-22. septembra) — Ulična fešta će ljetos biti „Auftakt“ jubilarnoga ljeta »Centar 25« s dvodnevnom feštom;

petak, 20. od 15:00  i subotu od 10:00,

21. IX. u Schwindgasse 14 pred Hrvatskim centrom;

ovo je ujedno i Hrvatski kiritof, ki završava s mašom u prostorija Centra, nedilju, 22. IX. (18.00).