Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“

Datum: 
sub, 09/14/2019 - 18:00

LOVRETA (14. i 15. septembar) — Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“;

 

subotu, 14. IX. sv. oče­naši (18.00), sv. maša i ophod sa svi­ća­mi (19.00) pak slijedi noć­no virostovanje;

nedilju, 15. IX. sv. maše (8.00 i 10.00, ku obliku­je folklo­r­na grupa Poljanci).

Studijska fešta Orf-a

Datum: 
ned, 09/08/2019 - 11:00

ŽELJEZNO (8. septembar) Studijska fešta Orf-a;

nastupaju uz druge tamburaši Hatskoga ko­la pri pomašnici (11.00) uza to ćedu poznate šlager- i pop-zvijezde kao npr. Waterloo i Nik P. zabavljati goste do18.00;

nedilju, 8. IX. (11.00-18.00) u zemaljskom studiju Orf-a Gradišće.

Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“

Datum: 
ned, 09/15/2019 - 08:00

LOVRETA (14. i 15. septembar) — Hrvatsko shodišće u baziliki pod glesom „375 ljet milosna kapela“;

 

subotu, 14. IX. sv. oče­naši (18.00), sv. maša i ophod sa svi­ća­mi (19.00) pak slijedi noć­no virostovanje;

nedilju, 15. IX. sv. maše (8.00 i 10.00, ku obliku­je folklo­r­na grupa Poljanci).

KUGA — »Bori­štofska gošćina — tako i tako«

Datum: 
pet, 09/13/2019 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF —petak, 13. 9. (20.00) »Bori­štofska gošćina — tako i tako«; 

izložba i performansa;

skupno jilo i razgovori o umjetnosti na dužičkoj toflji i intervencije za prikgraničnu estetiku;

otvara načelnik Rudi Berlaković, muzički okvir Duo Lirica (Heinz & Johana Hoffmann); izlažu Viktorija Ratašić (Šuševo — Krampf - afmeKp) i Milan Vuković (Mali Borištof - antropo­logija i socijalni arhetipi: vizije človika i njegovoga otvorenoga životnoga prostora).

Ulična fešta & Hrvatski kiritof 2019.

Datum: 
pet, 09/20/2019 - 15:00

BEČ (20.-22. septembra) — Ulična fešta će ljetos biti „Auftakt“ jubilarnoga ljeta »Centar 25« s dvodnevnom feštom;

petak, 20. od 15:00  i subotu od 10:00,

21. IX. u Schwindgasse 14 pred Hrvatskim centrom;

ovo je ujedno i Hrvatski kiritof, ki završava s mašom u prostorija Centra, nedilju, 22. IX. (18.00).

110 ljet NOVINE gradišćanskih Hrvatov (16)

Školsko pita­nje u novina II - Piše Nikola Benčić

U razdoblju od 1938. do 1942. novine već nisu mo­gle pisati o stvarni problemi školske situacije, jer su stajale pod cenzurom i ured Volkstumsstelle je pažljivim okom gledalo na svaki red u HN. U novina se natuknu problemi i one govoru nek za pažljive štitelje, na pr.: •) već u maju 1938. pišu, kao da bi bilo upo­zorenje, da će se učiteljska mje­sta popuniti samo učitelji u ke se moru zaufati, to znači čistka med učitelji manjinskih škol; •)) majkin dan se ne svečuje u materinskom jeziku; •) sru­še­nje peljačtva Hkd-a i postav­ljenje novoga s mladim Alojzom Bilišićem u ufanju da će biti pitom sluga nacionalsocija­lizma ali su se u tom prevarili; •) propagiraju se kulturne ve­čeri kao ravnoteža na pritisak; •) preimenovanje kalendara Naša domovina u Hrvatski kalendar; •) postavljenje tehni­čkih poteškoć kao prepriku za shodišće u Celje, ku su naši farniki/ljudi šikano zaobašli; •) porast broja hodočasnikov u Lovretu i Željezno; •) naglaša­vanje 1300 ljetnoga pokršćenja Hrvatov, slavskih apoštolov Ćirila i Metoda, kao i kralja Tomislava; •) op­širna rasprava pod naslovom „Narod­na škola“ u kom se veli: Da budu na ša dica za istinu na­ša, ne smidu nam se otudjiti.

»Orden Svetoga Martina u zlatu« Bandiću

Hrvatsko shodišće u Celju su početo od upeljanja skupnoga sh­odišća gradišćanskih Hrvatov 1923. ljeta održali sada jur po 88. put. Putuju­ća Celjanska Marija je od 1973. ljeta na putu med gra­dišćanskimi Hrvati u če­tiri država: Austriji, Če­škoj, Ma­djarskoj i Slovačkoj. Ov driveni kip, kopija Majke Ce­ljanske je dar hodočasnoga mjesta Celje dugoljetnomu organizatoru hrvatskih shodišćev Martinu Meršiću ml. prilikom 50-ljetnice skupnih shodišćev 1983. ljeta.