„40 ljet Hrvat­ska sekcija“ i hrvatsko shodišće

Datum: 
ned, 10/06/2019 - 14:00

ŽELJEZNO (6. oktobar) — Hrvatsko shodišće u Željeznu na brigu pod geslom „40 ljet Hrvat­ska sekcija“;

svetačna sv. maša (14.00) potom agapa pred crikvom;

svetačna akademija u Do­mu susretov i prezentacija dvojezične domaće stranice Hrvatske sekcije, zatim prijateljski sasta­nak i druženje u pivnici, djelova­nje Hrvatske sekcije tijekom 40 ljet predstavit će izložba u Domu su­sretov;

nedilja, 6. X.

Literarna večer „Književnost je vrijedna življenja“

Datum: 
sri, 09/25/2019 - 20:00

BEČ (25. septembar) — Udruženje za kulturu „Riječ – boja – ton“ i Hrvatski centar pozivaju na literarnu večer „Književnost je vrijedna življenja“

zagrebački germanist, književni prevodilac i pjesnik Sead Muhamedagić predstavit će se u dvoje­zičnoj književnoj večeri kako vla­stitimi pjesmami tako i prepjevi antologijskih pjesam znamenitih hrvatskih pjesnikov;

srijeda, 25. IX. (20.00) u Hrvatskom centru;

Beč 4, Schwindgasse 14.

Dvojezi­čna prezentacija knjige »Vjera Biller« u Gracu

Datum: 
pon, 09/23/2019 - 18:00

GRAC (23. septembar) — Štajerska zemaljska biblioteka Grac u suradnji s Panonskim institutom Pinkovac poziva na dvojezi­čnu prezentaciju knjige »Vjera Biller« pandiljak, 23. IX. (18.00) u Ze­maljskoj bibli­oteki, Kalchberggasse 2;

autor ove studije je prof. Mir­ko Ćurić iz Ðakova (HR), ki je istraživao sudbinu ove 1903. ro­djene i 1940. u Hartheimu kao žrtva od nacionalsocijalisti­čke medicine umorene avangardne slikarice, ka je živila i u Gracu.