U Kataloniji sve ovisi o tomu komu ćedu gradjani ubuduće plaćati poreze

Središnja vlada španjolskoga premijera Mariana Rajo­ya krenula je s upeljanjem iz­ravne uprave nad Katalonijom, ukidajući autonomiju regije samo nekoliko uri potom kad je katalonski parlament proglasio neovisnost. Nim­ška, Francuska i Velika Britanija ne priznaju neovisnost Katalonije i podržavaju napore Madrida da u zemlji o­b­novi ustavni poredak, objavi­le su u petak vlade tih zemalj a glasnogovornik nimške vl­a­de rekao je da Berlin u spo­ru s katalonskimi separatisti podržava premijera Rajoya i da Nimška neće priznati ne­ovisnost najbogatije španjol­ske pokrajine.

Tagovi: 

23. Forum hrvatskih manjin 24. XI.

Forum hrvatskih manjin ki će se u organizaciji Hrvat­ske matice iseljenika održati u petak, 24. novembra u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3 će imati temu „Tradicijska kultura u hrvatski manjinski zajednica — proš­lost, sadašnjost, budućnost. Ov svakoljetni Matičin str­u­čni skūp tematizira odredjeni segment života hrvatskih manjinskih zajednic u Austriji, Čnoj Gori, Češkoj, Ita­liji, Madjarskoj, Makedoniji, Ru­munjskoj, Slovačkoj, Slo­veniji i Srbiji.