Ste znali? - Ke glive se zvana šampinjonov mo­ru još uzgajati?

Po izgledu nas spominjaju na vrganje, a i raču se spodobno ukusno, pikantno i aromatično. Govora je o glivi, ka se po latinsku zove Pleurotus eryngii, po nimšku Kräuterseitling, a po hrvatsku bukovača, ka u prirodi zvećega ra­s­te na stab­lu bukve (Buche). Buko­vače, ke nam nudu prodavaonice, su kultivirane gli­ve, ke su do­šle u modu, kad su jako zdrave i pravi jiliš za one, ki gledaju na svoju figuru. Bukova­če su idealne za low carb dijetu, ar sa­držav­a­ju mnogo proteinov, a zvana toga su interesantna zamjena za meso. Od bukovače človik dugo vri­me ostaje sit. Ne sa­mo da su bukovače bogate vi­tamini B kompleksa, one sadržavaju i priličnu količinu lovastatina, ki je poznat po tom, da sni­žava kolesterin.

Tagovi: 

Minimalizam je novi trend životnoga stila

Minimalizam je novi trend životnoga stila. Tipično za ta stil je jednostavniji lifestyle. Filozofija nije komplicirana. U kontekstu slikarstva i kiparstva se minimalizam odnosi na jednostavne zvećega geometrij­ske i masivne forme, ke su bile tipične 1950-ih ljet. U pogledu na na­čin žitka on simbolizira želju za jednostavnošću i napušćanje konzumerizma. U en­gleskom jeziku consume znači i rasipovati, raspr­u­djivati. Minimalizam je potpuni kontrast kon­zumerizmu. Minimalizmom si moremo pojednostaviti žitak, ar se odričemo materijalizma i svega, ča bi nas bludilo pri ostvarivanju važnijih nakanov u žitku.

Tagovi: 

U Beču predstavljena gradjanska inicijativa širom Europe Minority SafePack

U pandiljak, 30. oktobra u be­čkoj kavani Landtmann u medjunarodnoj press-konferenciji oficijelno su predstavili europsku akciju, inicijativu gradjanov za poboljša­nje prav narodnih grup Minority SafePack. Ovo je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti autohtonih manjin u Europi. Inicijativom kanu dostignuti, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov naciona­l­nih i jezičnih manjin i da ja­ča kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Cilj je inicijative do 3. aprila 2018.