Milas održao sastanak sa Zedom Šešeljom, australskim senatorom hrvatskoga porijekla

U pandiljak, 6. novembra,  Zvonko Milas, državni tajnik Središnjega državnoga ure­da za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je sasta­nak s australskom delegacijom ku su predvodili senator hrvatskoga porijekla g. Zed Še­šelja, pomoćnik ministra za socijalne službe i multikultu­ralna pitanja, ujedno i prvi a­­ustralski član parla­me­nta komu su obadva roditelji Hrvati tr australskom veleposlanicom u Republiki Hrvat­skoj Elizabeth Petrović.

Političari Fpö-a pohodili poluotok Krim, mogući koalicijski partner Övp se distancira

Usred koalicijskih pregovo­rov o formiranju austrijske vlade nastao je spor, nateza­nje izmed Narodne stranke Austrije (Övp) i Slobodarske stranke (Fpö) oko poho­da slobodarcev Krimu. Dva političari iz redov Fpö-a nazočili su osnivanju »Prijate­ljev Krima« pretprošli vikend na Krimu. Na tom poluotoku bili su zastupnik Fpö-a H. J. Jenewein i grado­na­če­l­nik Linza Detlef Wimmer.

U Beču predstavljena gradjanska inicijativa širom Europe Minority SafePack

U pandiljak, 30. oktobra u be­čkoj kavani Landtmann u medjunarodnoj press-konferenciji oficijelno su predstavili europsku akciju, inicijativu gradjanov za poboljša­nje prav narodnih grup Minority SafePack. Ovo je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti autohtonih manjin u Europi. Inicijativom kanu dostignuti, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov naciona­l­nih i jezičnih manjin i da ja­ča kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Cilj je inicijative do 3. aprila 2018.