Narodna stranka i PSOE minjaju se na vlasti poslidnja četira desetljeća

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mo­gla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u pro­glašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogu­ćen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­žnosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu progla­šeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. 

Tagovi: 

Slavlje Poljancev je bila pred svim posveta, hommage na Milana i Angeliku Kornfeind

Petar Tyran

Ljetos je bilo posebno pu­no slavljev tamburaških i folklornih grup. Tamburica Klimpuh je slavila 60 ljet, Kolo-Slavuj je ljetos završio lanjsko slavlje 45 ljet a ne na zadnje su vulkaprodr­št­o­fski Poljanci ljetos završili svoje slavlje 40 ljet s predivnim, bogatim, atraktivnim i jako reprezentativnim progr­a­mom.

U Austriji samo šest parlamentarnih zastupnikov je migrantskoga porijekla

Samo 3,3 posto zastupnikov u novom sazivu austrijskoga parlamenta je migrantskoga porijekla, a troje od njih ro­djeno je u Turskoj. U novom sazivu austrijskoga parlamenta 84 zastupniki su prvi put u poslanički klupa, ali i pored novoga sastava jedno je neprominjeno, a to je da su ljudi migrantskoga porij­ekla premalo zastupljeni.

Medicinsko predavanje „Zoonoza – prenošljive bolesti od životinje na človika — i preobrnuto“

Datum: 
ned, 11/26/2017 - 15:00

FILEŽ (26. novembar) — Dru­štvo Likud i općina Filež pozivaju na medicinsko predavanje „Zoonoza – prenošljive bolesti od životinje na človika — i preobrnuto“;

predavaju skupa dva domaći fileški veterinari, dr. Otto Kaiblinger i studentica Madeleine Schreiber;

nedilju, 26. XI. (15.00) u općinskom domu.

Hrvatsko narodno kazališće gostuje s predstavom »Tri zime/Drei Winter«

Datum: 
ned, 11/26/2017 - 19:30

BEČ (26. novembar) — Hrvatsko narodno kazališće sa svojom uspješnom produkcijom Tena Šti­vičić »Tri zime/Drei Winter« u režiji Ivice Buljana gostuje u bečkom Volkstheateru;

ne­dilju, 26. XI. (19.30) na hrvatskom jeziku s nimškim nadtitulami;

po tom (22.30) festival-part u Rote Bar.