Ča će nam nadomjestiti bukspam

Ako je od Vašega bukspama ili pušpama ostao još samo kafecak kostur, ga je napao škodljivac molj, koga u nim­škom jeziku zovemo Buchsbaumzünsler (Cy­da­­lima perspectalis). To je neka vrst metulja/leptira, ki je jako škodljiv. Požerati more sve lišće bukspama. Bu­ks­pam je povijesna ukrasna raslina, ka je jur svenek kinčila naše vrte. Danas su mno­gi hobivrtljari zdvoj­ni, ar ov molj jur ljeta dugo hara po vrti, u ki su udoma­ćeni naši buks­pa­mi. Ov škodljivac molj je porijeklom iz Azije i je iz Kine vje­rojatno dospio k nam u Europu sa sadnicami buks­pama. Naglo se je širio.

Tagovi: 

Europska komisija (EK) se je konačno oglasila, španjolski premijer Marino Rajoy tvrdi ima „tajno oružje“, a u Barceloni i dalje vlada šok

Dan po referendumu u Kataloniji — referendum su odr­žali nedilju, 1. okrobra — tijekom koga su ranjene 844 osobe, svakodnevnica se je u pandiljak vratila na ulice Barcelone i nima naznakov izbijanja nemira ili moguće nesigurnosti za stanovnike i tisuće turistov na sjeverois­toku Španjolske. U pandiljak ujutro su se stvarale uobičajene gužve na gradski cesta, stanovniki su odlazili na posao, a studenti se vratili na predavanja po štrajku u četvrtak i petak.

Policija tukla po ljudi u Barceloni

Kad neće Europa, reagirao UN: „Zahtijevamo od Špa­njolske da istraži sve o nasi­lju u Kataloniji za vrime referenduma 2. oktobra o. ljeta.

NEW YORK — Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein zatra­žio je u pandiljak, 3. oktobra od španjolskih vlasti da pro­ve­du „nepristrane“ istrage o „svi čini nasilja“ počinjenimi u K­a­taloniji vezano uz zabranjeni referendum održan u nedilju.

Tagovi: 

Zahtjev na novu Saveznu vladu i na novo europsko manjinsko pravo

Petar TyranPo 15. oktobru, tj. po izb­o­ri za Nacionalno vijeće austrijske narodne gru­pe očekuju spravljen stol, dakle „tabula rasa“, na kom zapravo ništ nije ostalo od toga, ča su zastupniki šest autohtonih narodnih grup — Čehi, Hrvati, Madjari, Romi, Slovaki i Slovenci — minulih skoro pet ljet predložili Saveznoj vladi i ča su pripravili za nju i ča su od nje potribovali. Uzalud, zaman, bez ikakovoga rezultata su bile mnoge ure u sje­d­nica različitih djelatnih krugov, dane i tajedne dugo mi­nuciozne priprave, proljana mašta, ka je potrošena s ciljem da bi se postiglo pametno, dobro promišljeno rješenje, ko bi zadovoljavalo narodne grupe. No, premda ionako od mnogih očekivana, ali ipak ne tako željeno, opet jednoč je propala šansa da bi se do­š­lo do europskoga standarda, kakov poznamo u drugi, ta­kaj i mnogo mladji demokratski zemlja i država. Mogli bi govoriti i sa slavnim Williamom Shakespeareom „Pu­no larme za ništ“.

 

Predstavljanje Hrvatskoga kulturnoga društva u Mariboru i hrvatske manjine u Sloveniji

Datum: 
čet, 10/05/2017 - 20:00

BEČ (5. oktobar) — Predstavljanje Hrvatskoga kulturnoga društva u Mariboru i hrvatske manjine u Sloveniji;

izložba Titraj kruga - Beč, Ire­na Gayatri Horvat, glazbeni okvir Marko Mandir, mag. art, operni pjevač u mariborskoj Operi (ujed­no i predsjednik Hkd-a Maribor) pratnja Simon Skelar (klavir), o Hrvati u Sloveniji: Šime Ivanjko, dr. sc., počasni konzul RH u Mariboru;

četvrtak, 5. X. (20.00) u Hrvatskom centru, Schwindg. 14.