Primarne oznake

Datum:

15/11/2017 - 18:30

BEČ (15. novembar) — Prezentacija knjige »Praktische Gram­matik der burgenländischkroatischen Sprache/Praktična gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika« (izdavač: sveuč. lektor mag. Ivan Rončević), tom prilikom:  „Über die Burgenländischkroatische Sprache“ (r. sveuč. prof. u m. dr. Gerhard Neweklowsky) o knjigi: HS-prof. mag. dr. Zorka Ki­nda-Berlaković; mag. Ivan Ron­čević; recenzija: v.r. sveuč. prof. dr. Georg Holzer, Institut za Slavistiku Bečkoga sveučilišća;

ko­mentari: mag. Zlatka Gieler, (ZI­­GH), mag. Karin Vukman-Artner, nadzornica za obavezno dvojezično školstvo u Gradišću; moderacija mag. Silvija Bucolić, Orf Gradišće;

muzički okvir Harmonija Veliki Borištof;

srijedu, 15. XI. (18.30) u Seminarraumu 1, na Institutu za Slavistiku.