Ste znali? - Nešto o zlatu

Zlato je divan plemeniti me­tal. Kemijski simbol mu je Au, kratica latinske riči au­rum, ča znači sjaj izlazećega sunca. Zlato se nahadja u ze­mlji u zrnci ili kusićki. Vadi se obično za izdjelivanje luksuznih predmetov, a ono je i baza za nacionalne valute. 

Pokidob da je zlato jedan od najmanje reaktivnih metalov, to znači da u kontaktu sa zrakom ne oksidira i zvećega ostaje dugo vrime nepremi­njeno, je ono idea­lan metal za izdjelivanje dragocjenoga nakita. Iako bižuterija ima svoj čar, ali zlat nakit je vječan, osebito ako je klasično dizajniran.

Tagovi: 

Ke ćemo si, svitle ili škure džinse?

Protuliće je. Ako kanimo spravan ormar, je potribno da ga pregledamo i da se oslobodimo prateži, ka nam već ne paše, ka je znošena ili već nije aktualna. Džinsi su on vječni kusić u našem or­­­ma­­­ru, prez ko­­­ga dandanas ne moremo bi­­­­ti. Oni su svenek u trendu i s njimi nikada nismo krivo o­­b­ličeni. Polag is­­tra­­­­živanja žene barem jed­­­noč u ta­­jed­­nu nosu džinse. Od 10 žen polovica od njih ima prob­lem, da si najde idealne džinse, i to takove, ki s jedne strani pokrivaju mane, a s druge strani naglašavaju adute figure.

Tagovi: 

Hrvatski/hrvatski

Iako se obično veli, da se u hrvatskom jeziku, pak tako i u našem gradišćanskohrvat­skom, sve riči pišu malom početnom slovom, to nije ta­ko. Istina je, da se, za razliku od nimškoga jezika, imenice pišu malom početnom slovom: gimnazija, gostionica, tamburaši, slavistika, harmo­nija. Primjer u rečenici: Lju­di, ki živu uz granicu, se nazivaju i graničari.

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u KUGI

Datum: 
Repeats every week every Četvrtak i every Petak until sub tra 22 2017.
čet, 04/20/2017 - 09:30
pet, 04/21/2017 - 09:30

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Kuga poziva na najnoviji svoj projekt, većjezični mjuzikl »Vila Mila« (peljačica projekta i zbora Jelka Zeichmann-Kočiš; režija Joško Vlašić).

 • petak, 21. IV. (20.00) premijera
 • subotu, 22. IV. (20.00)
 • subotu, 29. IV. (20.00) 
 • nedilju, 30. IV. (15.00)

predstave za školare/ice:

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u KUGI

Datum: 
Repeats every week every Petak i every Subota until ned tra 30 2017 except pet tra 28 2017.
pet, 04/21/2017 - 20:00
sub, 04/22/2017 - 20:00
sub, 04/29/2017 - 20:00

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Kuga poziva na najnoviji svoj projekt, većjezični mjuzikl »Vila Mila« (peljačica projekta i zbora Jelka Zeichmann-Kočiš; režija Joško Vlašić).

 • petak, 21. IV. (20.00) premijera
 • subotu, 22. IV. (20.00)
 • subotu, 29. IV. (20.00) 
 • nedilju, 30. IV. (15.00)

predstave za školare/ice:

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u KUGI

Datum: 
ned, 04/30/2017 - 15:00

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Kuga poziva na najnoviji svoj projekt, većjezični mjuzikl »Vila Mila« (peljačica projekta i zbora Jelka Zeichmann-Kočiš; režija Joško Vlašić).

 • petak, 21. IV. (20.00) premijera
 • subotu, 22. IV. (20.00)
 • subotu, 29. IV. (20.00) 
 • nedilju, 30. IV. (15.00)

predstave za školare/ice:

Vazmena izložba u Galeriji Domnanović

Datum: 
Repeats every week every Četvrtak i every Petak i every Subota until ned tra 09 2017.
čet, 04/06/2017 - 10:00 do 18:00
pet, 04/07/2017 - 10:00 do 18:00
sub, 04/08/2017 - 10:00 do 18:00

VELIKI BORIŠTOF (do Va­zam) — Otvorena je Vazmena izložba u Galeriji Domnanović: staklo * keramika * slikarstvo * nakit * tekstil * ka­men * antikvi­teti * va­zmeni na­kit/vazmena ja­ja;

Od četvrtka do subote (10.00-18.00); u Galeriji umjetnosti & rukotvorine antikviteti

Dolinski kraj 48; % 02614/2294 ili još 0664/4310550 (ili po osobnom dogovoru); gale­rie@trudi­ca.at; www.trudica.at.