Primarne oznake

Datum:

Repeats every week every Četvrtak i every Petak until sub tra 22 2017.
20/04/2017 - 09:30
21/04/2017 - 09:30

Većjezični mjuzikl »Vila Mila« u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Kuga poziva na najnoviji svoj projekt, većjezični mjuzikl »Vila Mila« (peljačica projekta i zbora Jelka Zeichmann-Kočiš; režija Joško Vlašić).

  • petak, 21. IV. (20.00) premijera
  • subotu, 22. IV. (20.00)
  • subotu, 29. IV. (20.00) 
  • nedilju, 30. IV. (15.00)

predstave za školare/ice:

  • četvrtak, 20. IV. (09.30)
  • petak, 21. IV. (09.30)

ulaznica 15/18 €; rezervacija:
www.kuga.at; office@kuga.at
Tel.: 02614/7001