Manjinske tiskane medije triba osigurati osnovnom svotom godišnje s po 250.000

Petar Tyran

Hvale je vridno, da se je hrvatski Savjet za na­rodnu grupu u svojoj mi­nuloj sjednici 11. marca o lj. bavio uz ostalo i budućimi mogućnosti podupiranja ma­njinskih medijev, pred svim t­i­skanic. Zapravo svaka od pet autohtonih narodnih grup ima svoje tiskanice. U pogledu na gradišćanske Hrvate su to dva tajedniki, HRVATSKE NOVINE i CRIKVENI GLASNIK kao i tromisečniki NOVI GLAS (HAK) i GLASILO (HKD). Kako je po sjednici rekao novo­odibrani predsjednik Savjeta, Martin Ivančić, za Hrvatski radio ORF-a Gradišće, on da je jur peljao razgovore s ministrom Thomasom Drozdom, ki je odgovoran za novelu Zakona o podupiranju štampe.

Sud EU odlučio: Poslodavac more zabraniti rubac, samo ako zabrani i križ i druge simbole

Otkaz je utemeljen ako u fir­mi, tvrtki postoji pravilnik o zabrani vidljivih nošenjev sim­bolov, odlučio je sud. Po­­du­zeće more zabraniti nošenje islamskoga rupca, no samo ako istodobno zabrani i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja.

LUXEMBURG — Poslodav­ci internimi propisi djelačem moru zabraniti nošenje islamskoga rupca, marame, no sa­mo ako istodobno zabranu i sva druga vjerska, filozofska i politička obilježja, kako je, na primjeri, križ. Samo u tom slu­čaju zabrana nošenja islamsk­o­ga rupca ne bi bila diskrimini­rajuća. S druge strane, ako ta­kovi propisi ne postoju, a neki klijent poduzeća prigovori da ne želji suradjivati s osobom ka nosi rubac, poslodavac ne smi na osnovi toga prigovora zabraniti djelačici pokrivalo za glavu ili ju otpustiti odbije li skinuti rubac.

Erdoğan: „Nizozemsku i Nizozemce poznajemo po masakru u Srebrenici“

Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe i teške riči „lažiranjem“ povijesti.

DEN HAAG/ANKARA —„Nizozemsku i Nizozemce p­o­znajemo po masakru u Srebre­nici“, rekao je Erdoğan u Ankari okrivivši Nizozemsku za pokolj 8.000 muslimanskih mu­škarcev i dičakov 1995. ljeta.  Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe „l­a­žiranjem“ povijesti. Masakr u Srebrenici počinile su snage b­osanskih Srbov na čelu s Rat­kom Mladićem.

Tagovi: 

Emmerich Gärtner-Horváth odibran za novo­ga predsjednika narodnosnoga Savjeta Romov

Emmerich Gärtner-Horváth je odibran za novoga predsje­d­nika Savjeta za romsku narodnu grupu. On je kao zamjenik jur lani po smrti Rudija Sarközija provizorno peljao Savjet. Pri sjednici Savjeta Romov četvrtak, 2. marca su člani oficijelno odibrali Emmericha Gärtnera-Horvátha za predsjednika. U toj funkciji će ostati četira ljeta dugo.

Prezentacija knjige Georga Jure Ankera

Datum: 
ned, 03/26/2017 - 14:00

NOVA GORA (26. marc) — Prezentacija knjige Georga Jure Ankera (po nimšku) »Pannonien — Spuren einer Exkursion mit Stu­denten der Universität Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati/den Burgenland-Kroaten«;

muzički o­kvir Jačkarni krug Nova Gora pen­zionisti;

nedilju, 26. III. (14.00) u krčmi Novaković/Živković.

Hrvat­sko shodišće u Vincjetu

Datum: 
sub, 03/25/2017 - 15:00

VINCJET (25. marc) — Hrvat­sko shodišće;

po očenaši i kri­ž­nom putu biškupski vikar Štefan Vukić će služiti sv. mašu, ku će muzički oblikovati jačkarni zbor Cantissimi iz Čajte, Čembe i Vin­cjeta;

subotu, 25. III. (15.00 i 16.00) u hodočasnoj crikvi.

Su­n­day jam u Centru

Datum: 
ned, 03/26/2017 - 19:00

BEČ (26. marc) — Su­n­day jam u Centru;

 

sva­ku drugu nedilju u misecu (od 19.00), geslo je „Dojdi/te s Vašimi prijatelji/cami i instrumenti!“;

 

nedilju, 26. III. (19.00) u Hrvatskom centru, Schwindgasse 14.