Izložba Ralfa Eggera

Datum: 
pon, 04/03/2017 - 09:00 do pet, 04/07/2017 - 16:00

TRAJŠTOF — Izložba novih slik Ralfa Eggera s naslovom „Od akvarela i olovke do spreja i ulja“ je otvorena od pandiljka do petka (9.00 - 16.00).

Vazmena izložba u Galeriji Domnanović

Datum: 
Repeats every week every Četvrtak i every Petak i every Subota until ned tra 09 2017.
čet, 04/06/2017 - 10:00 do 18:00
pet, 04/07/2017 - 10:00 do 18:00
sub, 04/08/2017 - 10:00 do 18:00

VELIKI BORIŠTOF (do Va­zam) — Otvorena je Vazmena izložba u Galeriji Domnanović: staklo * keramika * slikarstvo * nakit * tekstil * ka­men * antikvi­teti * va­zmeni na­kit/vazmena ja­ja;

Od četvrtka do subote (10.00-18.00); u Galeriji umjetnosti & rukotvorine antikviteti

Dolinski kraj 48; % 02614/2294 ili još 0664/4310550 (ili po osobnom dogovoru); gale­rie@trudi­ca.at; www.trudica.at.

Zaslužio si je, da bude Časni Gradišćanski Hrvat

Gradišćanski Hrvati od 1991. ljeta početo dilu svoju Kulturnu nagradu, a od 2008. ljeta se dodiljuje i kulturnu nagradu METRON. Bilo bi na vrimenu, da bi Gradišćanski Hrvati počeli proglašavati i Časne Gradišćanske Hrvate. Takovu titulu bi si bio još pred Drugim svitskim bojem bio zaslužio hrvatski pjesnik i enciklopedist Mate Ujević (1901.  - 1967.), ki je u Hrvatskoj ja­čao znanje o nami i pridonesao povezivanju iseljenoga na­roda s matičnim narodom. 

The Frajle su u Zagrebu snimile spot „Ljubav na dar“

Vridne The Frajle n­a­stavljaju djelati „punom parom” te su jučer u Zagrebu snimile videospot “Ljubav na dar”. Proljeće je vrijeme ljubavi pa je prekrasan i sunčan dan bio idealna kulisa za snimanje spota u režiji Filipa Fil­kovića, a u spotu se The Frajle vozu u limuzini ke se ne bi posramili niti predsjedniki najmoćnijih držav.

Tagovi: 

Dičja »Muka Kristuševa« u Uzlopu

Datum: 
ned, 04/02/2017 - 09:00

UZLOP/TRAJŠTOF — Dica  osnovnih škola Uzlopa i Trajštofa prezentiraju Jezuševe poslidnje dane pred smrću u Jeruzalemu. U dvojezičnoj igri u orginalni kostimi oko 100 dice iz dvih susjednih osnovnih škol, Uzlopa i Trajštofa, pokazuju kroz različne uloge kako je Jezuš svetačno ušao u Jeruzalem, poslidnju večeru, molitvu i kako je ulovljen u Gecemanskom vrtu, njegovu osudu i smrt. Na koncu prikaza Muke Kristuševe (pasije) sva dica skupa ispovidaju svoju vjeru u Boga kroz zu pomoć jačke.

Dičja »Muka Kristuševa« u Trajštofu

Datum: 
ned, 04/02/2017 - 10:30

UZLOP/TRAJŠTOF — Dica  osnovnih škola Uzlopa i Trajštofa prezentiraju Jezuševe poslidnje dane pred smrću u Jeruzalemu. U dvojezičnoj igri u orginalni kostimi oko 100 dice iz dvih susjednih osnovnih škol, Uzlopa i Trajštofa, pokazuju kroz različne uloge kako je Jezuš svetačno ušao u Jeruzalem, poslidnju večeru, molitvu i kako je ulovljen u Gecemanskom vrtu, njegovu osudu i smrt. Na koncu prikaza Muke Kristuševe (pasije) sva dica skupa ispovidaju svoju vjeru u Boga kroz zu pomoć jačke.

Manjinska prava još dugo nisu ostvarena. Naprotiv: sve već se borimo za sve manje!

Petar Tyran

I opet jednoč su nam ko­ru­ški Slovenci pokazali, da je Država Austrija potegnula prik stola narodne gru­pe, kad je išlo za dvojezičnu topografiju, ku je cijela austrijska javnost — a s njom i mnogi zaslipljeni pripadniki narodnih grup — nažalost scvrila na pitanje „dvojezičnih seoskih ta­blic“. Kad su Slovencem u Koruškoj 26. aprila 2011. ljeta pak zagaran­tirali 164 dvojezičnih seoskih/ mjesnih tablic, neupućeni i s ovim pita­njem „neoptere­će­ni“ su jasno glasno objavili i se veselili da su „do sada otvorena manjin­ska pitanja u A­ustriji“ riješena.

Ured za Hrvate izvan Hrvatske odlučio o dodjeli 500 stipendijov

Kandidati, ki su ostali bez stipe­n­dijov, imali su pravo prigovora, zaključno s 28. marca o. ljeta.

ZAGREB — Središnji dr­žavni ured za Hrvate iz­van Hrvat­ske od­lučio je o dodjeli 500 studentskih stipendijov za akad. ljeto 2016./17., dodijeljene su za deset miseci, st­u­denti ćedu mjesečno dostati po 700 kun (manje od 100 €), a po­pis onih ki su dostali stipendije objavljen je na mriža stranica Ure­­da.

Viktorija Kuzmić u odboru zastupničtva mladih

Gerištofka mag. Viktorija Kuzmić (23) je odibrana u prošireni odbor Saveznoga zastupničtva mladih. Pri generalnom spravišću četvrtak, 23. marca su Viktoriju Kuzmić, kako i sedam drugih zastupnikov omladinskih organizacijov odibrali spomenuti u prošireni odbor. Uza to su odibrali četire čla­ne užega odbora na čelu s Julijom Herr od Socijalisti­čke mladine i Kristijanom Zollom od Mlade ÖVP.