Primarne oznake

Datum:

13/11/2016 - 15:00

Medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“

Datum: 
ned, 13/11/2016 - 15:00

FILEŽ (13. novembar) — Literarno i kulturno društvo Li­kud i općina Filež pozivaju na medicinsko predavanje „Reumatologija — bolesti reumatizma“;

 

moderi­ra općinski vračitelj dr. Gerhard Prior, a predaje stručni vračitelj za internu medicinu i reumatolog dr. Christoph Deutsch, porijeklom iz Fileža;

 

nedilju, 13. XI. (15.00) u općinskom domu.