Primarne oznake

Datum:

19/11/2016 - 14:00

6. Svetak mladoga vina

Datum: 
sub, 19/11/2016 - 14:00

DEVINSKO NOVO SELO (19. novembar) — 6. Svetak mladoga vina

ljetos su na izbor vina iz Slovačke, ugarskoga i austri­j­skoga dijela Gradišća, Slovenije i Hrvatske; muzička pratnja tamburaši Črip;

 

subotu, 19. XI. (14-21-00 u farskoj pivnici;

Istrijská ulica 4; u 18.00 posebna prezen­tacija vin iz Slovenije.