Kako da se ovi Hrvati i oni Hrvati ne razumu?

Zač su Hrvati iz Hrvatske drugačiji nego Gradišćanski Hrvati? 

Gradišćanski Hrvati jur pol tisućljeća dugo već ne participiraju u hrvatskoj povijesti. Oni su u svojoj novoj domovi­ni prešli različne povijesne epo­he i su bili uvezani u različne političke sisteme. Gradišćanski Hrvati nisu u stanju razumiti posljedice komunizma na men­talitet Hrvatov u Hrvatskoj. Ovde kolidiraju dvoja osvido­čenja, a na svako su uticali svojevrsni kulturni procesi, ki su se ugravirali u jezik, u kom se zrcali tipična kultura. Različne kulturne memorije ote­ža­­vaju interakciju. Gradiš­ćan­ski Hrvati i Hrvati iz Hrvatske su si tudji.

Tagovi: 

Dr. Valentin Grandić navršio 80 ljet

Rodjeni Stinjak je nedilju, 21. februara svečevao svoj 80. rodjendan. Uz brojne druge aktivnosti je bio dugoljetni aktivist Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću i je bio povjerljivi blagajnik dru­štva. Premda mu zdravlje ne služi najbolje, dugoljetni kan­tor i jubilar se još svenek a­n­gažira na crikvenom podru­čju. Valentin Grandić je bio učitelj za ekonomske predmete na Terezijanumu u Ž­e­ljeznu a velikodušno podupi­ra i dobrotvorne akcije svojega brata F. Grandića „Ti­š­lira“ u afričkoj Burkini Faso.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hgkd-a

Datum: 
čet, 03/10/2016 - 18:00

BEČ — Generalna sjednica Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beću će se održati četvrtak, 10. III. 2016. ljeta (18.00) u Schwindgasse 14

 

Dnevni red:

 

1. Pozdrav i ustanovljenje dnevnoga reda
2. Izvještaji — predsjednik, bla­gajnica, sekcije, kontrola
3. Diskusija
4. Rasterećenje odbora
5. Odibiranje novoga odbora i kontrole
6. Djelovanje 2016.
7. Različno

 

Otvaranje izložbe Fotokluba Zagreb

Datum: 
pet, 03/04/2016 - 19:00

ŽELJEZNO (4. marc) — Foto­krug Željezno u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb poziva na otvaranje izložbe Fotokluba Zagreb;

 

petak, 4. III. (19.00) u Pongratzhaus, Lionsplatz 1 (izložba je otvorena do 20. III. pet. i sub. (14-19.00) i ne­diljom (10-13.00 i 14-18.00).

Prezen­tacija knjige »Pannonien – Spu­ren einer Exkursion mit Studenten der Universität Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati«

Datum: 
sri, 03/02/2016 - 18:30

TRAJŠTOF (2. marc) — Prezen­tacija knjige (na nimškom): Ge­org Jure Anker »Pannonien – Spu­ren einer Exkursion mit Studenten der Universität Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati«, muzički okvir: člani Crikvenoga zbora Traj­štof u suradnji sa seoskom sekcijom Hkd-a Trajštof; srijeda, 2. III. (18.30) u Socijalnom centru.

Predavanje „Slavo­nija u tursko doba malo drugačije“

Datum: 
čet, 03/17/2016 - 18:00

ŠOPRON (17. marc) — Matica hrvatska Šopron, Šopronsko Hrvatsko društvo i Šopronska Hrvatska narodnosna samou­pr­a­va pozivaju na predavanje „Slavo­nija u tursko doba malo drugačije“ (predavač: Zdenko Samardžija, povijesničar, publicist, istraživač), predavanje je interaktivno i uz sinkron prevodjenje na madjarski jezik;

 

četvrtak, 17. III. (18.00) u Rejpal hiži.