Primarne oznake

Datum:

02/03/2016 - 18:30

TRAJŠTOF (2. marc) — Prezen­tacija knjige (na nimškom): Ge­org Jure Anker »Pannonien – Spu­ren einer Exkursion mit Studenten der Universität Innsbruck zu den Gradišćanski Hrvati«, muzički okvir: člani Crikvenoga zbora Traj­štof u suradnji sa seoskom sekcijom Hkd-a Trajštof; srijeda, 2. III. (18.30) u Socijalnom centru.