S Petrom Palkovićem u Norištofu

„…s veseljem, ponosom i zadovoljstvom!“

prilikom prezentacije knjige karikaturov »Norištof/Narrendorf« u Orf-studiju u Željeznu, četvrtak, 25. juni 2015.

Nova dvojezična knjiga »Norištof/Narrendorf« je velika rijetkost. Hrvatske karikature vračitelja i umjetnika Petra Palkovića, publicirane u Hrvatski novina, su mala povijest zadnjih 22-ih ljet (1993.-2015.). Palković crta špičastim, ali i ljubeznim perom mnoge kuriozitete i protivričja našega života, ke fokusira u Norištofu, kade-tade u Gradišću. Onde je sve moguće, ar onde je pupak svita…

 

Tagovi: 

26. biciklanje kroz HRVATSKA sela sridnjega Gradišća

Datum: 
ned, 07/12/2015 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠĆE (12. juli) — Hkd Gradišće pozivna 26. biciklanje kroz hrva­t­ska sela sridnjega Gradišća,

 

nedilju, 12. VII. (štart 8.30-12.00) u Dolnjoj Pulji, Filežu, Frakanavi, Gerištofu, Longitolju, Malom Borištofu, Mjenovu, Mučindrofu, Pervana, Šuševu, Velikom Bo­rištofu, pojedine štacije su otvorene (8.30-14.00); za prinos od 7 € sudioniki dostaju lip dar.

»Hrvatski dani« u Šopronu

Datum: 
pet, 06/26/2015 - 16:00

ŠOPRON (26.-28. junija) — »Hrvatski dani«;

 

petak, 26. VI. u Rejpál hiži „Dan otvo­renih vrat Instituta Panoniqm“ gost: znan­stveni direktor Institu­ta dr. Igor Šipić (16.00), prezentacija Regionalnih Studijov VII. (17.30), skupna večera u hiži i na dvori uz tamburaše (19.00);

 

subota: 27. VI. koncert Velikoga tamburaško­ga orkestra Hkpd Matija Gubec iz Rume u Liszt Konferencij­skom centru (19.30) na Petőfi trgu;

 

»Športska fešta« u Velikom Borištofu

Datum: 
sub, 06/27/2015 - 14:00

VELIKI BORIŠTOF (26.-28. junija) — SC Veliki Borištof/Šuševo poziva na »Športsku feštu«;

 

pe­tak, 26. VI. turnir hobi-momčadov (18.00) i zabava s grupom Šetnja (21.00);

 

subotu, 27. VI. turnir narašćaja (14.00);

zabava s grupami Lole, Stari Bruji i Anelidi (20.30);

 

nedilju, 28. VI. sv. maša (10.15), pomašnica s Harmonijom,

svetačni akt (13.30),

jubilarni turnir: Mjenovo, Dolnja Pu­lja (15.00) potom tombola.

»Hrvatski dani« u Šopronu

Datum: 
sub, 06/27/2015 - 19:30

ŠOPRON (26.-28. junija) — »Hrvatski dani«;

 

petak, 26. VI. u Rejpál hiži „Dan otvo­renih vrat Instituta Panoniqm“ gost: znan­stveni direktor Institu­ta dr. Igor Šipić (16.00), prezentacija Regionalnih Studijov VII. (17.30), skupna večera u hiži i na dvori uz tamburaše (19.00);

 

subota: 27. VI. koncert Velikoga tamburaško­ga orkestra Hkpd Matija Gubec iz Rume u Liszt Konferencij­skom centru (19.30) na Petőfi trgu;

 

»Športska fešta« u Velikom Borištofu

Datum: 
ned, 06/28/2015 - 10:15

VELIKI BORIŠTOF (26.-28. junija) — SC Veliki Borištof/Šuševo poziva na »Športsku feštu«;

 

pe­tak, 26. VI. turnir hobi-momčadov (18.00) i zabava s grupom Šetnja (21.00);

 

subotu, 27. VI. turnir narašćaja (14.00);

zabava s grupami Lole, Stari Bruji i Anelidi (20.30);

 

nedilju, 28. VI. sv. maša (10.15), pomašnica s Harmonijom,

svetačni akt (13.30),

jubilarni turnir: Mjenovo, Dolnja Pu­lja (15.00) potom tombola.