26. biciklanje kroz HRVATSKA sela sridnjega Gradišća

Datum: 
ned, 07/12/2015 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠĆE (12. juli) — Hkd Gradišće pozivna 26. biciklanje kroz hrva­t­ska sela sridnjega Gradišća,

 

nedilju, 12. VII. (štart 8.30-12.00) u Dolnjoj Pulji, Filežu, Frakanavi, Gerištofu, Longitolju, Malom Borištofu, Mjenovu, Mučindrofu, Pervana, Šuševu, Velikom Bo­rištofu, pojedine štacije su otvorene (8.30-14.00); za prinos od 7 € sudioniki dostaju lip dar.

»Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli — Gradišća, Slovačke i Ugarske II. dio — Pajngrt – Židan«

Datum: 
pet, 07/03/2015 - 18:00

TRAJŠTOF (3. juli) — Pre­ze­n­tacija 2. sveska »Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli — Gradišća, Slovačke i Ugarske II. dio — Pajngrt – Židan«;

 

obdjelali: dr. Nikola Benčić, mr. Sabina Pavi­šić,. mr. Ivo Sučić;

referenti: Nikola Benčić i Ivo Sučić,

muzi­čko oblikovanje Trajštofke;

petak, 3. VII. (18.00) u Socijalnom centru.

»Športska fešta« u Velikom Borištofu

Datum: 
pet, 06/26/2015 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (26.-28. junija) — SC Veliki Borištof/Šuševo poziva na »Športsku feštu«;

 

pe­tak, 26. VI. turnir hobi-momčadov (18.00) i zabava s grupom Šetnja (21.00);

 

subotu, 27. VI. turnir narašćaja (14.00);

zabava s grupami Lole, Stari Bruji i Anelidi (20.30);

 

nedilju, 28. VI. sv. maša (10.15), pomašnica s Harmonijom,

svetačni akt (13.30),

jubilarni turnir: Mjenovo, Dolnja Pu­lja (15.00) potom tombola.

»Hrvatski dani« u Šopronu

Datum: 
pet, 06/26/2015 - 16:00

ŠOPRON (26.-28. junija) — »Hrvatski dani«;

 

petak, 26. VI. u Rejpál hiži „Dan otvo­renih vrat Instituta Panoniqm“ gost: znan­stveni direktor Institu­ta dr. Igor Šipić (16.00), prezentacija Regionalnih Studijov VII. (17.30), skupna večera u hiži i na dvori uz tamburaše (19.00);

 

subota: 27. VI. koncert Velikoga tamburaško­ga orkestra Hkpd Matija Gubec iz Rume u Liszt Konferencij­skom centru (19.30) na Petőfi trgu;

 

»Športska fešta« u Velikom Borištofu

Datum: 
sub, 06/27/2015 - 14:00

VELIKI BORIŠTOF (26.-28. junija) — SC Veliki Borištof/Šuševo poziva na »Športsku feštu«;

 

pe­tak, 26. VI. turnir hobi-momčadov (18.00) i zabava s grupom Šetnja (21.00);

 

subotu, 27. VI. turnir narašćaja (14.00);

zabava s grupami Lole, Stari Bruji i Anelidi (20.30);

 

nedilju, 28. VI. sv. maša (10.15), pomašnica s Harmonijom,

svetačni akt (13.30),

jubilarni turnir: Mjenovo, Dolnja Pu­lja (15.00) potom tombola.

»Športska fešta« u Velikom Borištofu

Datum: 
ned, 06/28/2015 - 10:15

VELIKI BORIŠTOF (26.-28. junija) — SC Veliki Borištof/Šuševo poziva na »Športsku feštu«;

 

pe­tak, 26. VI. turnir hobi-momčadov (18.00) i zabava s grupom Šetnja (21.00);

 

subotu, 27. VI. turnir narašćaja (14.00);

zabava s grupami Lole, Stari Bruji i Anelidi (20.30);

 

nedilju, 28. VI. sv. maša (10.15), pomašnica s Harmonijom,

svetačni akt (13.30),

jubilarni turnir: Mjenovo, Dolnja Pu­lja (15.00) potom tombola.

»Hrvatski dani« u Šopronu

Datum: 
sub, 06/27/2015 - 19:30

ŠOPRON (26.-28. junija) — »Hrvatski dani«;

 

petak, 26. VI. u Rejpál hiži „Dan otvo­renih vrat Instituta Panoniqm“ gost: znan­stveni direktor Institu­ta dr. Igor Šipić (16.00), prezentacija Regionalnih Studijov VII. (17.30), skupna večera u hiži i na dvori uz tamburaše (19.00);

 

subota: 27. VI. koncert Velikoga tamburaško­ga orkestra Hkpd Matija Gubec iz Rume u Liszt Konferencij­skom centru (19.30) na Petőfi trgu;

 

»Hrvatski dani« u Šopronu

Datum: 
ned, 06/28/2015 - 16:00

ŠOPRON (26.-28. junija) — »Hrvatski dani«;

 

petak, 26. VI. u Rejpál hiži „Dan otvo­renih vrat Instituta Panoniqm“ gost: znan­stveni direktor Institu­ta dr. Igor Šipić (16.00), prezentacija Regionalnih Studijov VII. (17.30), skupna večera u hiži i na dvori uz tamburaše (19.00);

 

subota: 27. VI. koncert Velikoga tamburaško­ga orkestra Hkpd Matija Gubec iz Rume u Liszt Konferencij­skom centru (19.30) na Petőfi trgu;

 

ne­dilja, 28. VI. sv. maša u crikvi sv. Mihovila (16.00) s dr. Antonom Kolićem,