»Dan otvorenih podrumskih vrat« kod obitelji Velković, »Mate« Kliković i Eisner

Datum: 
sub, 06/13/2015 - 17:30

COGRŠTOF (13. juni) — Vi­na 2014. se predstavljaju na »Dan otvorenih podrumskih vrat« kod vinarov obitelji Velković, »Mate« Kliković i Otmar Eisner,

 

svira Tamburica Cogšrštof (17.30-19.00 kod Mate, 19.30-21-00 kod obitelji Velković);

subotu, 13. VI.

Svitska premijera kazališnoga kusića »Pap­pà Leone«

Datum: 
čet, 06/11/2015 - 20:00

BEČ (11. juni) — Svitska premijera kazališnoga kusića »Pap­pà Leone« u izvedbi hrvatskoga glu­m­ca Leona Lučeva (»Grbavica«, »Na Putu«), hrvatske autorice ka živi u Beču Olje Runjić (»Auf Wi­e­dersehen, Mustafa«) inscenirano od bosansko-austrijske redateljice Nine Kusturica (»Little Alien«); četvrtak, 11. VI. (20.00) u Theater Akzent (Beč 4., Theresianumgasse 18);

 

dura 1 uru i 10 min., bez pauze; 26/22/18/14 €.

Znanstveni skup o Josipu Jurju Strossmayeru

BEČ — „U organizaciji Katoličanskoga bogoslovnoga fa­kulteta/Kbf Ðakovo (Sve­u­či­lište J. J. Strossmayera u Osijeku), Instituta za povijesnu teologiju Sveučilišća u Be­ču, Hrvatskoga povijesnoga in­stituta u Beču (Filozofskoga fakultetat Družbe Isusove u Zagrebu) tr Hrvatske akade­m­ske zajednice Austrija (Haz) održan je 21. maja 2015. simpozij lj. pod naslovom „Der ,geis­tliche Nationsbildner’ Josef Strossmayer (1815 – 1905) in Wien. Wien und die Kroaten im 19. Jahrhundert“. Simpozij je održan prigodom 200. godiš­njice rodjenja velikoga hrvat­skoga biškupa Josipa Jurja Strossmayera.

»Hlebinska škola«: Naivna umjetnost u kontekstu svojih početkov, stasanja i nasljedstva (2)

U programu vernisaže izlož­be »Alpe Adria — srce naive« u Kugi u Velikom Borištofu petak, 22. maja su sudjelova­li Cimbalaši iz Ðurđevca. Kao domaćin je pozdravila pred­sjedica Kuge dr. Gerlinda Stern-Pauer, predsjednik Li­kud-a, partnerskoga društva za Alpe Adria, Franjo Palk­o­vić, gosti iz Hrvatske mr. sc. Zdravko Mihevc, direktor tu­rističkoga ureda Koprivničko-križevačke županije, Zlat­ko Kolarek, predsjednik U­druge hlebinskih slikarov i kiparov naive; iz teksta dr. A­n­te Nadja, povjesničara umjetnosti je citirao Franjo Pa­l­ković (vidi zdo­la). Izložbu je otvorila opuno­moćeni minis­t. dr. Zdenka W­e­ber (Veleposlan­stvo RH Beč).

Kada će izumriti gradišćanskohrvatski jezik u Austriji?

Gradišćanskohrvatski jezik se već ne dava dalje od generacije do generacije. Mladi ljudi, ki još znaju jezik, već kumaj mo­ru najti govornike svoje glihe, da bi mog­li hasnovati jezik. I sami Gra­diš­ćan­ski Hrvati se med sobom već ne pominaju po hrvat­sku. Još i u oni domena, u ki se je jezik dugo mo­gao držati, to je na priliku u Cri­kvi, ga polako napuš­ćaju, još i u oni seli, u ki živi većina Gra­diš­ćanskih Hrvatov. Perpetuiranje jezika, očuvanje od propasti, je jako nesigurno. Zato je potribno, da se počne dokumentirati je­zik, kako se hasnuje u različni komunikacijski okolnosti.

 

Tagovi: