Studenti Pedagoške visoke škole na gosti u HKD-u!

ŽELJEZNO — Petak 30. maja su studentice i jedan student hrvatskoga tečaja Pedagoške visoke škole Željezno imali mogućnost uroniti u djelovanje najstarijega društva gradišćanskih Hrvatov. Govor je o Hrvatskom kulturnom društvu HKD, ko je osnovano još 1929. ljeta. Poslovodeći tajnik HKD-a Matt­hias Wagner i sekretarica Gabi Kuzmić su nas jako uljudno i otvoreno primili u prostorija društva. Matthias Wagner je kratko referirao o povijesti i razvitku društva. Rekao je, da je kao 1. predsjednik društva bio odibran Ivan Dobrović, a momentano ovu službu izvršava Trajštofac ddr. Stanko Horvat.

Kreisky-nagrada za ljudska prava M. Grandić

Mr. Marijana Grandić je 9. juni­ja primila uglednu »Bru­no Kreisky-nagradu za ljud­ska prava«. Pri svetačnom aktu u Kreiskyjevoj vili u 19. bečkom kotaru, u Armbrus­tergasse 15 se je uz brojne simpatizante i prijatelje na­š­la i bivša i sadašnja elita bečke i austrijske Socijaldemokracije. Bivša predsjedni­ca Hrvatskoga akademskoga kluba je u okviru svojega zalaganja za manjinska pra­va pridonesla upe­ljanju hrvatskoga službenoga jezika u Gradišću. Četira ljeta du­go je bila zastupnica u Nacionalnom vijeću. Nagradu su do sada primili na pri­m­jer Kofi Annan, Nelson Ma­n­dela ili Karlheinz Böhm.

 

Tagovi: 

»27. Festival hrvatske kulture« u Devinskom Novom Selu

Datum: 
sub, 06/20/2015 - 13:00

DEVINSKO NOVO SELO — Hrvatski kulturni savez u Slova­čkoj i Gradski dio Bratislava-Devinsko Novo Selo pozivaju na »27. Festival hrvatske kulture«;

 

subotu, 20. VI.

13.00 seminar „25 godina Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj“ (Snm-Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj/Istrijská 68),

15.00 Tradicionalno hrvatsko ku­linarstvo − prezentiranje hrane i pića (Istrijská 6),

»27. Festival hrvatske kulture« u Devinskom Novom Selu

Datum: 
ned, 06/21/2015 - 11:00

DEVINSKO NOVO SELO — Hrvatski kulturni savez u Slova­čkoj i Gradski dio Bratislava-Devinsko Novo Selo pozivaju na »27. Festival hrvatske kulture«;

 

subotu, 20. VI.

13.00 seminar „25 godina Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj“ (Snm-Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj/Istrijská 68),

15.00 Tradicionalno hrvatsko ku­linarstvo − prezentiranje hrane i pića (Istrijská 6),

»I. Revija gradiš­ćan­skohrvatske narodne nošnje«

Datum: 
sub, 06/27/2015 - 17:00

UNDA (27. juni) — Undanska hrvatska narodnosna samouprava i Undansko hrvatsko društvo pozivaju na »I. Reviju gradiš­ćan­skohrvatske narodne nošnje«;

 

u programu sudjeluju: Bunjevačka plesna grupa iz Gare i Hkd Veseli Gradišćanci (Unda);

subota, 27. VI. (17.00);

 

večera (19.00) i ko­n­cert s TS Koprive (Petrovo Selo).