Primarne oznake

Datum:

12/07/2015 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠĆE (12. juli) — Hkd Gradišće pozivna 26. biciklanje kroz hrva­t­ska sela sridnjega Gradišća,

 

nedilju, 12. VII. (štart 8.30-12.00) u Dolnjoj Pulji, Filežu, Frakanavi, Gerištofu, Longitolju, Malom Borištofu, Mjenovu, Mučindrofu, Pervana, Šuševu, Velikom Bo­rištofu, pojedine štacije su otvorene (8.30-14.00); za prinos od 7 € sudioniki dostaju lip dar.