Športska fešta u Mjenovu

Datum: 
ned, 05/04/2014 - 10:00

MJENOVO (2. do 4. maja) — Športska fešta;

 

petak, 2. V. (21.00) Vla­do Kalember & Band i Pinka Band;

subota, 3. V (15.00) nogometni turnir senio­rov na igrališ­ću, Lole i Paxi (20.30 );

nedilja, 4. V., svetu mašu muzički oblikuju geriš­tofski Zelenjaki, pomašnica, to­m­bola i mogućnost za objed.

Športska fešta u Mjenovu

Datum: 
sub, 05/03/2014 - 15:00

MJENOVO (2. do 4. maja) — Športska fešta;

 

petak, 2. V. (21.00) Vla­do Kalember & Band i Pinka Band;

subota, 3. V (15.00) nogometni turnir senio­rov na igrališ­ću, Lole i Paxi (20.30 );

nedilja, 4. V., svetu mašu muzički oblikuju geriš­tofski Zelenjaki, pomašnica, to­m­bola i mogućnost za objed.

„Razgovor u Ce­n­tru«

Datum: 
sri, 05/07/2014 - 20:00

BEČ (7. maj) — Hrvat­ski centar i Hkd Na­pre­dak pozivaju na „Razgovor u Ce­n­tru« s povjesničarom i novim direktorom Dokumentarnoga arhi­va austrijskoga otpora (Döw), gradišćanskim Ugrom mr. dr. Ger­har­dom Baumgartnerom (na nim­škom) o Prvom svitskom bo­ju, razgovor pelja Petar Ty­ran;

 

srijeda, 7. V. (20.00), Hrvatski ce­n­tar, Schwindgasse 14.

Športska fešta u Mjenovu

Datum: 
pet, 05/02/2014 - 21:00

MJENOVO (2. do 4. maja) — Športska fešta;

 

petak, 2. V. (21.00) Vla­do Kalember & Band i Pinka Band;

subota, 3. V (15.00) nogometni turnir senio­rov na igrališ­ću, Lole i Paxi (20.30 );

nedilja, 4. V., svetu mašu muzički oblikuju geriš­tofski Zelenjaki, pomašnica, to­m­bola i mogućnost za objed.