Primarne oznake

Datum:

subota, 8 srpnja, 2017 - 17:00

40. obljetnica posveće­nja mag. Branka Kornfeinda za duhovnika

Datum: 
subota, 8 srpnja, 2017 - 17:00

VINCJET (8. juli) — Svetačnost po­vodom 40. obljetnice posveće­nja mag. Branka Kornfeinda za duhovnika je u subotu, 8. VII. (17.00) u farskoj-hodočasnoj cri­­kvi;

zatim svetačnost u dvorani.