SP pobira potpiske protiv deponije

NOVO SELO — Socijaldemokratska stranka Niuzaljskoga kotara je pokrenula potpisnu akciju protiv predvidjene deponije za otrovne otpatke u Novom Selu i u Pandrofu. Protiv deponije poduzeća Ave se jur duglje boru inicijative gradjanov Novoga Sela i Pandrofa.
Na hrvatskom valu Orf-a Gradišće je rekao vicenačelnik Novoga Sela, dr. Harald Ladić o cilju potpisne akcije, da je važno, da se kaže, da se nešto djela. Inicijative neka budu još intenzivnije i da cijela regija kaže, da ne kani imati ovu deponiju u Niuzaljskom kotaru.

Tagovi: 

U Gradišću 2011. manje pinez za manjine

ŽELJEZNO — Gradišćanske narodne grupe su takaj pogodjene od skraćenja zemaljskoga budžeta u dojdućem ljetu. To je u nedilju, 19. decembra rekao zastupnik Narodne stranke u Gradišćanskom zemaljskom saboru i načelnik Pinkovca, Leo Radaković u razgovoru s Manjinskom redakcijom Orf-a Gradišće. Kako je nadalje rekao Radaković, odgovarajući trendu općega šparanja da ćedu se kljetu skratiti narodnosna potpiranja u kulturni posli. To da se je stalo zbog toga, jer zemaljska izdavanja za narodne grupe nisu zakonski fiksirana, nego se svako ljeto dotiraju odredjenom svotom.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba

Hrvatski akademski klub je 16. decembra u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču održao svoju redovitu generalnu sjednicu. Odbor je ostao isti od prošloga ljeta, samo da David Karall već nije jedan od dvih potpredsjednikov. Za predsjednicu Hak-a je jednoglasno ponovno odibrana studentica slavistike Julija Klemen.

 

BEČ — Generalna sjednica Hak-a je za svoju predsjednicu ponovno odibrala Juliju Klemen. Za potpredsjednika je odibran Mihael Hirschler, za blagajnika Lukas Kornfeind, a za tajnicu Marija Kornfeind.

 

Tagovi: 

Veleposlanik Jašić na oprošćajnom pohodu

ŽELJEZNO — Veleposlanik Republike Hrvatske u Republiki Austriji, prof. dr. Zoran Jašić, je bio 7. decembra na oprošćajnom pohodu u Željeznu. Odlazećega diplomata je primio dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, a po tom ga je pri objedu primio i predsjednik Gradišćanskoga zemaljskoga sabora, Gerhard Steier. Tema razgovorov su bili tradicionalno dobri odnosi med zemljami. Veleposlanik Jašić (73) je od novembra 2004. ljeta službovao u toj funkciji svoje države u Austriji. Pred tim je bio sveučilišni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 1993. do 1994.

Tagovi: 

Hrvatski će konačno pak postati 24. službeni jezik Europske Unije

BRUXELLES — U ovom finalnom predpristupnom morju faktografije — skoro da se potopi ta lipa kratka misao, ubačena kao polurečenica (vidi zdola) med ostale podatke o hrvatski pristupni pregovori. I dokle u Hrvatskoj istovrimeno dura natezačina oko „srpskohrvatske“ knjige Snježane Kordić ku je još ljeti 2010. izdao Durieux (nije Durex!) »Jezik i nacionalizam«, ka sada dolazi i na sud (30. 10.

Tagovi: 

100 ljet Hrvatskih novin iz gledišća nacionalne i sveučilišne knjižnice

BEČ — U povodu stote obljetnice objavljivanja Hrvatskih novin održan je 8. decembra u Hrvatskom centru u Beču stručni skup »Sto ljet Hrvatskih novin«. Glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Tihomil Maštrović održao je izlaganje o važnosti inozemne Croatice, stvaralačtvu Hrvatov izvan Hrvatske, povijesti objavljivanja Hrvatskih novin — jednom od najznačajnijih periodičkih izdanj Hrvatov izvan Hrvatske tr o osnivanju Zbirke knjig gradišćanskih Hrvatov u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Tagovi: 

100 ljet Hrvatskih novin iz gledišća nacionalne i sveučilišne knjižnice

BEČ — U povodu stote obljetnice objavljivanja Hrvatskih novin održan je 8. decembra u Hrvatskom centru u Beču stručni skup »Sto ljet Hrvatskih novin«. Glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Tihomil Maštrović održao je izlaganje o važnosti inozemne Croatice, stvaralačtvu Hrvatov izvan Hrvatske, povijesti objavljivanja Hrvatskih novin — jednom od najznačajnijih periodičkih izdanj Hrvatov izvan Hrvatske tr o osnivanju Zbirke knjig gradišćanskih Hrvatov u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Tagovi: 

Hštd čeka bolja vrimena i već pinez

Hrvatsko štamparsko društvo  je održalo svoju generalnu sjednicu srijedu, 8. decembra u prostorija Hrvatskoga centra u Beču. U svojem izvješćaju je predsjednik mr. Ivica Mikula naglasio različita djelovanja ovoga društva i se je posebno osvrnuo i na jubilarno ljeto »Sto ljet Hrvatske novine«. Govora je bilo i o teškoj financijskoj situaciji izdavača Hrvatskih novin, tj Hrvatskoga štamparskoga društva. Blagajnik društva, Klaus Čenar, je istaknuo, da jedino moguće šparati kod Hrvatskih novin a pred svim kod opsega, jer tisak je najveći teret za društvenu blagajnu.

16. Forum hrvatskih manjin

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika i nje Odsjeka za autohtone hrvatske manjine, 26. novembra je u Zagrebu održan 16. Forum hrvatskih manjin. Ov stručni skup je u Domu iseljenikov okupio predstavnike hrvatskih manjin iz Austrije, Črne Gore, Italije, Ugarske, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije, glavne urednike službenih manjinskih medijev (tajednikov, elektroničkih medijev i www portalov). Tema ovoljetnoga skupa je bila »Mediji hrvatskih manjinskih zajednic i mogućnost otvarnanja novih komunikacijskih kanalov«.

Tagovi: