HRVATSKI JANDROF — U domu kulture u Hrvatskom Jandrofu (Slovačka) su u nedilju, 27. marca održali generalnu sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva Hrvatski Jandrof. Jandrofski Hrvati i Hrvatice su si odibrali novi odbor Hkd-a. Dosadašnju predsjednicu Hkd-a, Hildu Mitterpach je po izbori zaminio inž. Rudolf Streck dosadašnji dopredsjednik Hkd-a Hrvatski Jandrof.

Novi i staronovi člani odbora su dipl. inž. Radoslav Janković, Mario Fogl, Liza Pauhof, Branko Wolf,  Zuzana Novak, Edita Malovcova, Jan Višpel, Marija Višpel, Marija Višpl, Vijera Salajková i Jure Grebeči. Reviziju ima na skrb Elizabeta Račková. Zadaće novoga odbora Hkd-a se tiču na prvom mjestu pojačanja hrvatskoga jezika u Hrvatskom Jandrofu ča će imat vrhunac u maju 2011. ljeta kada će biti u Slovačkoj brojidba stanovnikov ča je važno za Hrvate u Slovačkoj. Dalje a ne na zadnjem mjestu djelovanja će biti podupiranje kulturnih, crikvenih i seoskih priredab. Pojačanje suradnje med hrvatskimi društvi u Slovačkoj, Austriji i Ugarskoj kako i suradnja s Republikom Hrvatskom i veleposlanstvi u pojedini država kade živu gradišćanski Hrvati.          (jure grebeči)