»90 ljet — 90 pričov« u Zemaljskom muzeju

ŽELJEZNO — Izložbu uz 90-ljetnu povijest pokrajine Gradišće kao najmladje savezne zemlje Austrije kažu u Zemaljskom muzeju u Željeznom. To kažu pomoću jako pršonskih uspomenov i izvanrednih eksponatov, su naglasili kuratori izložbe mr. Dieter Szorger i dr. Pia Bayer. Ova izložba povodom 90 ljet Gradišće se bavi uz ostalo i tim, kako je uopće došlo do povijesnoga glasanja kamo da neka pripada Gradišće?

Tagovi: 

Poklon knjižnici Katedre u Sambotelu

Na inicijativu studentov i studentic na Odsjeku za hrvatski jezik u Sambotelu, Hrvatsko štamparsko društvo je predalo izbor iz svojih tiskanih izdanj u minuli ljet i desetljeći da bi studenti i studentice hrvatskoga odnosno gradišćanskohrvatskoga raspoložili i potribnom literaturom. U prigodnom svečanom aktu potpredsjednica Hštd-a mr. Silke Bilišić 9. februara predala je ov književni poklon Odsjeku u Sambotelu.

U Borti su se spomenuli žrtav atentata na Rome u 1995. ljetu

Nedilju, 6. februara se je oko 70 ljudi u Borti spomenulo usmrćenih četirih Romov, žrtav atentata bombom u civi pred 16 ljet. Nazoči je bio i dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, ki je u svojem govoru naglasio da se povijest nikad ne smi zaboraviti i da Romi pripadaju identitetu Gradišća. Drugi opet su opomenuli na aktualnu turobnu situaciju Romov širom Europe. Na koncu priredbe su nažgali sviće za žrtve atentata i zaglušala je romska himna „Gelem, gelem“.

Tagovi: 

Orf-Radio Gradišće nadalje najslušaniji

ŽELJEZNO — Kako je izjavio Orf je Orf-Radio Gradišće nadalje najslušaniji radio u Gradišću. To kaže aktualni radiotest za drugu polovicu 2010. ljeta. Radio Gradišće dostiže svaki dan oko 40 posto svih slušateljev i slušateljic u zemlji. To znači da od 100 slušanih radio-minut spada 40 minut na Radio Gradišće. U glavnoj ciljnoj grupi prik 35-ljetnih dnevno već od polovice Gradišćancev i Gradišćankov sluša Radio Gradišće, točno 51,5 posto. Tim je regionalni radio Orf-a jasno prvi na gradišćanskom tržišću.

Tagovi: 

Zeleni tajedan u Berlinu s težišćem na Gradišću i gradišćanski proizvodi

BERLIN — Zeleni tajedan u Berlinu je završio nedilju, 30. januara. Onde su bile zastupane regije užitka (Genußregionen) „Giječanske marelice“, „Bijelocrikvene črišnje“ kao i „Sridnjogradišćanski kostanji i orihi“, u koj su učlanjene sridnjogradišćanske općine Frakanava-Dolnja Pulja, Filež i Veliki Borištof.
Svega skupa prezentiralo je 1.600 izlagačev iz 57 zemalj svoje produkte.

Tagovi: 

Muzika i glazba i u hrvatskom jeziku

„Javna komunikacija u vrijeme tranzicije i globalizacije“ (naravno u Hrvatskoj) – tako se je zvalo predavanje Nives Opačić održano u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Genisus loci kao naručen. Sada se je potvrdilo ono što sam jur davno (80-ih ljet) rekao: srpski i hrvatski jezik se razlikuje po tom ča u hrvatskom ima i glazbe i muzike, a u srpskom — glazbe nima. Naime „U hrvatsko-srpski razlikovnimi rječniki na hrvatskoj strani se je našla glazba, a na desnoj, srpskoj muzika. To bi bilo tužno, da nije smišno, jer se rič muzika more najti u brojni europski jeziki, a te dvi riči se ne moru zaminiti u svi konteksti. Stih u pjesmi more biti muzikalan, ali nikako ne more biti glazben“ (Opačić).

Tagovi: