Veleopćina Frakanava-Dolnja Pulja ima novi službeni grb

FRAKANAVA — Veleopćina Frakanava-Dolnja Pulja sa seli Mučindrof i Pervane je nedilju, 3. aprila u svetačnom aktu dostala novi grb. Povod za dodiljenje grba u svetačnom aktu u Miloradićevoj dvorani Frakanave je bila 40. obljetnica postojanja veleopćine, jer su 1971. ljeta skupasložena mnoga sela u veleopćinu. Mnoge su se pravoda opet i razašle. Ova veleopćina je ostala skupa — , sigurno i kad je bila čista hrvatska, a to se ima zahvaliti pred svim i dugoljetnomu bivšemu načelniku Demiju Kancu.

Tagovi: 

O Hrvati u Beču — 400 ljet Hrvatskoga Sela (1609. - 2009.)

U galeriji Matice hrvatske u centru Zagreba četvrtak, 7. aprila austrijski veleposlanik u Hrvatskoj, dr. Jan Kickert svetačno je otvorio izložbu o stoljeća dugoj povijesti Hrvatov u Beču »400 godina Hrvatsko Selo« (1609.-2009.). O samoj izložbi i o cilji je govorio Petar Tyran, a o demografski podatki Beča u pogledu na hrvatsko stanovničtvo i na podučavanje hrvatskoga jezika u Beču je izvijestila glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall.

Tagovi: 

Bela Rešetar 61. rodjendan

ČAJTA - PROMJENA. 16. marca, na predvečer svojega 61. rodjendana je dosadašnji kotarski seljački peljač kom. savj. Belo Rešetar po 20 ljeti predao tu funkciju u mladje ruke i to zastupniku u Zemaljskom saboru Reinhardu Janyju iz Dolnjih Sič. Jany se je najprvo zahvalio a prlje nego je Rešetar naprikdao svoju funkciju je u svojem predavanju naglasio uz ostalo, da ima 91 selo i da nije moguće poiskati sva ta sela, zato su potribne skupne sjednice.

»Medjunarodni dan Romov« — kako nje podupirati i omogućiti više obrazovanje

Gradišćanski Romi se ne moru odvojiti od gradišćanske povijesti. Cilj triba biti mirno i uredjeno suživljenje narodnih grup. U visokorazvijeni demokracija mora biti moguće da se osigura njevo suživljenje. Gradišće neka svitskoj javnosti u ovom služi kao uzor integracije i tolerancije — rekao je predsjednik Övp-kluba inž. Rudolf Strommer prilikom medjunarodnoga dana Romov petak, 8. aprila.

Tagovi: