Ljetošnji jubilej: 45 ljet Tamburica Cogrštof

U tekućem 2016. lje­tu slavit će Tamburica Cogrštof skupa sa svojih 20 mladih tamburašev u okviru brojnih priredab kroz cijelo ljeto svoj 45. jubilej postojanja. Ofi­cijelni start jubilarnoga ljeta je bio nastup na 69. Hrvatskom balu u Beču 23. januara ovo­ga ljeta. Jubilarni koncert će biti su­botu, 19. marca (19.30) u domaćem Cogrštofu.

Kolo-Slavuj na smotri folklora u Velikoj

U organizaciji Turističke za­jednice Općine Velika i Kud-a Ivan Goran Kovačić Velika, a pod pokroviteljstvom Općine Velika 30. i 31. ma­ja tr 1. junija o. lj. održana je jur tradicionalna manifestacija, 24. Međunarodna sm­o­tra folklora u Velikoj pod ges­lom „Čuvaj­mo običaje zavi­č­a­ja“, ko su najavili načelnik općine Velika Vlado Boban, direktor TZ Velika Tomislav Galić i predsjednik Kud-a Ivan Gorna Kovačić Velika Stanko Raguž.

Cilj Medjunarodne smotre folklora je da postane peljaju­ća etno-g­a­stro manifestacija u regiji ka­ko bi se općina Velika prezentirala kao prihvatljiva tu­ristička destinacija ka sva­ko lje­to pruža sve više mogućnosti i organizira sve već manifestacijov.