Tamburica Cindrof je, skupa s prijateljskimi ansambli, prošli vikend pohodila Mechelen, kade je začarala Belgijance s božićnim programom.

CINDROF/MECHELEN – Jur od 1991. ljeta povezuje Tamburicu Cindrof i društvo Servus iz belgijskoga Mechelena, čije članice i člani su posebni ljubitelji Austrije, uska prijateljska veza. Po dugljem času su Cindrofci tako prošli vikend, od 3. do 5. decembra, otputovali u Belgiju na kratku božićnu turneju. Sprohodili su je pri tom člani česanske limene glazbe kot i vokalni ansambl Pujanke iz sridnjega Gradišća. S njimi u Belgiju su zvana toga putovali Tome Janković i Barbara Karlić, ka je pri koncertu preuzela ulogu moderatorice.

Razgledavanje varošev i skupno druženje

Jur na letilišću u Bruxellesu su člani društva Servus čekali na dolazak gostov iz Austrije i je srdačno pozdravili u Belgiji. Da bi Gradišćanke i Gradišćanci prem kratkoga boravka čim već doživili, je tako jur na prvi dan stalo razgledavanje Bruxellesa na programu.

Kroz glavni grad Belgije je peljao predsjednik SERVUS-a Alfons Deleus. Pokazao im je različne kulturne i turističke vrhunce varoša, ki je bio jur svetačno božićno nakinčen. Uz glavni trg Grand place s prelipimi stari stani, naravno i poznati Manneken Pis, ki je bio obličen kot sv. Mikula, nije smio faliti, kot i kraljevska palača i katedrala sv. Mihovila i Gudule.

Isto tako je i zadnji dan male turneje, pred vožnjom opet najzad u Austriju, stao u znaku razgledavanja: Ov put su Gradišćanke i Gradišćanci otkrivali varoš Mechelen, ki je ujedno i sidišće društva Servus. Uz šetanje kroz pitoreske ulice, mimo uz stare zgrade i kanale, su razgledavali stolnu crikvu sv. Rumolda, palaču i spomenik Margarete od Austrije kot i gradsku vijećnicu.

„Panonski Božić” vrhunac turneje

Nedilja je onda stala u znaku adventa i muzike. Uz otpodnevi koncert pod geslom Panonski Božić, je dopodne stalo i oblikovanje sv. maše u hodočasnoj crikvi, baziliki Naše drage Gospe od Hanswijk, na dnevnom programu. Jur pred adventskim koncertom, su Belgijanke i Belgijanci ovde imali mogućnost čuti muziku i jačenje Tamburice Cindrof, vokalnoga ansambla Pujanke kot i česanske limene glazbe. Otpodne je u istoj hodočasnoj crikvi slijedio muzički vrhunac turneje: Panonski Božić se je zvao koncert pri kom su nastupile opet sve tri grupe iz Gradišća. Izminično su ansambli pri tom prezentirali svoj šarolik program, ki se je pred svim sastojao od crikvenih kot i božićnih i adventskih jačak: Pjesma sestre sunca, Bijeli Božić, Uspavanka i Ča mora to biti su zato samo nekoliko primjeri. Med pojedini bloki je moderatorica koncerta Barbara Karlić štala tekste za razmišljanje na nimškom i nizozemskom jeziku i je tako dodatno istaknula božićnu i mirnu atmosferu pri koncertu. Publika u prepunoj hodočasnoj crikvi je jasno uživala jačenje i muzičke melodije, ke je smila doživiti u okviru koncerta. Dvi jačke koncerta su se pri tom našle i u belgijskoj crikvenoj pjesmarici, tako da su i slušateljice i slušatelji imali mogućnost jačenja. Jedna od tih jačak je bila Tiha noć, ku je cijela crikva skupa trojezično – na hrvatskom, nimškom i nizozemskom jeziku – jačila.

Večer po koncertu je završio sa skupnom vičerom s drutvom Servus i veselim druženjem i zabavom s muzikom tamburašev i limene glazbe.

Kada će Tamburica Cindrof drugi put pohoditi svoje prijatelje u Belgiji još neznaju, ali velik uspjeh ljetošnje božićne turneje će sigurno biti poticaj da prije ili kašnje najdu opet put u Mechelen!

Kategorije