U Čunovu (Slovačka) su 27. novembra održali svoj jur tradicionalni »Hrvatski dan« koga je organiziralo seosko Hrvatsko kulturno društvo na čelu s dr. Jivom Maászom. Uz domaće pozvali su si i susjede iz Jandrofa i Staroga Grada.


ČUNOVO —  Ovput su u seoskoj čardi održali svoj »Hrvatski dan«, pri kom je predsjednik seoskoga Hkd-a dr. Jive Maász mogao pozdraviti brojne goste na čelu s austrijskim veleposlanikom u Požunu dr. Markom Vuketićem i predsjednicom Hkd-a u Jandrofu Hildom Mitterpachovom. Na početku su Marija i Jive na duda odjačili staru čunovsku baladu „Jaše Turak po dolini“ a pak je nastupilo Muško jačkarno društvo ko pelja predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj dipl. inž. Rado Janković. Potom su nastupili Jandrofci i Čunovci skupa. Ovo je bila prilika da zajači hrvatski Pjevački zbor iz Staroga Grada i Mošona (Ugarska) a tamburaši iz toga grada su zasvirali uz pomoć domaćih Čunovcev. Gosti iz Austrije su bili Benjamini Hatskoga kola iz Novoga Sela. Zabavljali su Čunovski muzikanti.

 

>> Galerija