Pandemija koronavirusa pogodila pred svim i ugostitelje i (malo)poduzetnike — Galerija umjetnosti i rukotvorin Trudice Domnanović

Tim da je zbusnula pandemi­ja (= epidemija ka je za­hva­ti­la zapravo cijelu zemlju) ko­ronavirusa su odlukom dotičnih vladov u pojedini zem­lja, jedna za drugom odlučile da moraju zatvoriti krčme, restoranii, hoteli a svakako i poduzeća ili prodavaonice, kade se okuplj već ljudi. U slijedećem kanimo jedno za drugim egzemplarično predstaviti neke ovih ugostiteljev i (malo)poduzetnikov i poka­zati kako su se snašli u ovoj ne samo za nju novoj nego i za njevu egzistenciju pogibelj­noj situaciji.

 

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (2.) — Vinari DI Doroteja i DI Franc Jakšić (Remuševi) u Uzlopu

UZLOP — Donedavno mla­di vinari — u medjuvrimenu su im dorasli jur i dica i stoju takorekuć „pred vrati“ u istoj struki — Doroteja i Franc Ja­kšić (Nohparovi) iz Remuševih dvorov u Uzlop su u minuli lje­ti steklu sve veći ugled na vrlo gusto pohodenoj pozornici austrijskih vinarov i vinarske elite. Nije već dost imat do­b­ro vino, znamda još i odlično, ne­go ide uz sve to i za dobro pr­o­mišljeni marketing, za djelo­tvornu prezentaciju, za čim re­dovitiju nazočnosti.

 

Tagovi: 

Ugostitelji, vinari i koronakriza (1.) — Kavana Anzengruber u Beču i obitelj Ankica i Jere Šarić

BEČ — Pred svim i med gradišćanskimi Hrvati u Beču je poznata i obljubljena kavana  Anzengruber u 4. gradskom kotaru, u Schleifmühlgasse na nuglju s Mühlgasse. To je res­toran, zapravo kavana obiteli Ankice i Jera Šarić, hrvatskih ugostiteljev iz Splita — izučena frizerka Ankica je rodjena u hercegovačkom Livnu i je ov lokal naslijedila od svojega oca Marka Čula, ki je jur jako ra­no došao u Beč, a Jere je izučen mehaničar, rodom iz Drniša, iz zaledja Splita, ki je slijedio sv­o­joj Ankici u Beč, ku je bio u­poznao jur ranije u Splitu.

Tagovi: 

Za one ki iz Austrije putuju u Hrvatsku

BEČ — Povodom aktualnoga stanja vezano uz širenje ko­ronavirusa Veleposanstvo Republike Hrvatske Beč će infor­mirati o novom paketu mjer za sve putnike iz Austrije u Hrvat­sku kao i o mjera predostrožnosti u djelu Konzularnoga odjela.
„Poštivanjem ovih odredab svako od nas daje svoj doprinos zajedničkim naporom u  spričavanju novih žrtav i suzbijanju infekcije! Veleposlan­stvo RH u Beču Vam se zahva­ljuje na tomu.“

Tagovi: 

Covid-19: Aktualne promjene zbog korona- virusa u djelovanju Hrvatskoga centra u Beču

Kao centralna ustanova sa ši­rokim spektrom djelovanja i redovitim i stalnim programom Hrvatski centar s obzirom na aktualnu situaciju i slijedeći preporukam Vlade za smanje­nje socijalnih kontaktov odl­u­čio je i najavljuje sljedeća rje­šenja i promjene za pojedina područja i segmente djelovanja — javio je ured subotu, 14. marca u izjavi za medije.

Tagovi: