Kao centralna ustanova sa ši­rokim spektrom djelovanja i redovitim i stalnim programom Hrvatski centar s obzirom na aktualnu situaciju i slijedeći preporukam Vlade za smanje­nje socijalnih kontaktov odl­u­čio je i najavljuje sljedeća rje­šenja i promjene za pojedina područja i segmente djelovanja — javio je ured subotu, 14. marca u izjavi za medije.

BEČ — Ove odluke Hrvat­skoga centra i mjere u pogledu na redovito djelovanje pod kro­vom u Schwindgasse 14 valjaju do daljnega, a naravno sve pod pretpostavkom da nećedu biti potribne adaptacije ili pr­o­duženje na osnovi novih i još oštrijih naredbov.

 

1. Priredbe:
Jur kroz minuli tajedan se je ispostavilo da je bolje (zbog sudionikov starosne dobi, ka je najjače ugrožena rizikom) odn. potribno (zbog sudionikov iz inozemstva), da sve do Vazam planirane priredbe odgodu na kasniji termin.
 

2. Eksterne/privatne priredbe i svečevanja:
Odluka je u nadležnosti dotičnih ljudi. Neki su jur otkazali, za ostale u redu Hrvat­skoga centra čekaju odluku u dojdući dani.
 

3. Jezični tečaji za odrasle:
U dogovoru odn. suglasnosti s polazniki ćedu izostati ter­mini tečajev do po Vazmi, a p­eljačice tečajev ćedu sastaviti i poslati materijala za učenje, linke, snimke itd. da bi prebro­dili to vrime. Kao nadoknadu ćedu na kraju semestra obisiti još dva dodatne termine.
 

4. Jezična hiža, tečaji za di­cu i kreativne radionice i igraonice:
U dogovoru s roditelji ćedu izostati termini do Vazam.
 

5. Probe:
Folklorni ansambl Kolo Slavuj je odlučio izostaviti probe do Vazam, isto tako i društveni zbor Otvorena srca.
 

6. Čuvarnica:
Prema odredba nadležnoga Magistrata 11 čuvarnice su o­bavezane ponuditi i osigurati podvaranje dice. Preporuka je na roditelje, da dica ostanu do­ma, kade je to moguće. Kod dice u dvojezičnoj dičjoj grupi Viverica velika većina rodite­ljev/familijov more organizira­ti alternativno podvaranje odn. dica moru ostati doma. Za os­talu dicu će čuvarnica biti otvorena na dane i u vrime, kada toj dici odn. tim roditeljem bude potribno.
 

7. Klub seniorov
U dogovoru s peljačtvom Kluba seniorov i slijedeći preporukam za stanovničtvo te starosne dobe, izostat ćedu ter­mini sastankov do Vazam.
 

8. Sjednice i sastanki:
Je li i ke ćedu se sazvati i o­držati sjednice i sastanki je u nadležnosti pojedinih društav i djelatnih krugov.
 

9. Ured:
Ured će djelovati u potribnom opsegu da se moru osigu­rati administrativni i organi­za­cijski posli. Konkretno će se dogovoriti unutar tīma koliko je moguće odredjene stvari dje­lati iz doma i ča je potribno udjelati na licu mjesta.
Osnovno uredsko vrime H­r­vatskoga centra bit će svakako i personalno opskrbljeno.

(uredn.)

Kategorije