Laka lektira, triska u pamet!

Ljeto je i svi, ki čitaju, čežnju za lakom lektirom. Za mene je ta prošli tajedan izašla u obliku 6. državnoga izvješćaja o narodni grupa. Dobro, da imam ovde mjesto za „recenziju“. Svakih par ljet pošalje Vijeće Europe stručni tim u države članice i ispituje pripadnice i pripadnike manjin o stanju, želja i poteškoća. Za aktivistice i aktiviste se to more predstaviti kao psihohigijena, ar „bauštelov“ je dost na manjinskopolitičkom polju i u ovakovoj sjednici su jednoč aktivistice i aktivisti ovi, ki su na kormilu, komisija samo sluša i stavlja pitanje, ako ča nije jasno.

Koludrice su zauzele Mjenovo

Mjenovo se opet za tri tajedne pretvara u središće mjuzikla.
25 glumic i glumcev predstavlja onde u prelipom farskom vrtu mjuzikl »Sister Act«.

Mjenovo – U najlipšem korišćenom farskom vrtu Gradišća pretvara Mlada inicijativa Mjenovo svakoga drugoga ljeta ovo malo selo u Broadway hrvatske scene. Tako su krenuli prošlu subotu, 29. junija u osmu sezonu mjuzikla. Tri vikende dugo stoji 25 glumic i glumcev i 23 dica na pozornici, a praktički cijelo selo za njom. Mjenovski mjuzikl je jur par ljet na glasu, zato i ne čudi, da je veljek na premijeru bio farski vrt pun s kih 500 ljudi, ko je kanilo viditi ljetošnji odabir Sister Act.

Moje mišljenje

Jezikoslovkinja Cvetelina Ortega primila je MiniMetron, a Terezija Stojšić je bila u pravu, kad je rekla, da bi za takovo djelovanje kot je to nje, mogla u budućnosti i primiti Metron.

Većjezičnost i bavljenje tim je naime kod gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov prilično zanemareno djelo. Predugo se nije razumilo, ča znači dvojezičnost. Generacija mojih didov i babov, djelomično još mojih roditeljev odrasla je zapravo u jednojezičnom okruženju i se je stopr kod pristupljenja u (višu) školu susrećala s nimškim jezikom, a onda pravoda kao vrhovnim.

Zvijezde za misec juli

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Barani su u juliju u svojem elementu: Vaše sposobnosti u flertanju kot i humor su Vam pri tom na korist! ☘ Posao/uspjeh: Vaše pozitivno gledišće more Vam ov misec biti jako korisno na poslu. ♥ Zdravlje: Imate veliku motivaciju za šport i zdravu prehranu. Samo dalje ovako!

 

Bik 21.4. – 20.05.