Primarne oznake

Datum:

03/02/2019 - 13:00

GORNJE ŠICE (3. februar) — Skupno shodišće Putujućoj Ce­ljanskoj Mariji, nedilja, 3. II. početak u Nardi će biti u 13.00, a u Hrvatskom Čataru ćedu krenuti u 14.00, maša i pro­šecija u Hrvatski Šica u 15.00.