Primarne oznake

Datum:

02/12/2012 - 18:00

Hrvatske maše u Željeznu u crikvi bolnice Milosrdne braće;
 
2. decembar (18.00) biškupski vikar kan. p. Štefan Vukić Omv; Lovreta.