Petar Tyran

Odredjeni krugi, ki su na mediji zainteresirani su jur željno čekali novu, privatnu TV-emisiju na hrvat­skom jeziku Mi Hrvati. Ra­di se zapravo (zasada još do­kle ne bude uključena i Ma­djarska) o dvotajednoj emisi­ji, ka se pravoda ponavlja a putem interneta se more gledati polag želje i zanimanju svaki čas. Ovo je prvi put da se je ovakov projekt ugodao i mogao ostvariti a se ima za­hvaliti u prvom redu uporno­s­ti i angažmanu Martina Iva­n­čića, ki je upućen u kanale i kako dojti do sredstav iz Europske unije i ki je i u Gradiš­ću u najviši mjerodavni poli­tički krugi tako dobro umri­žen, da je mogao nauditi ovu veliku ribu u EU-jezeru.

Do sada su na privatnom kanalu W23 emitirali dvi emisije, ke je moderirao Tome Janković. Tim da si je Ivančić pridobio Jankovića je jur od početka ugušio velik broj potencijalnih kritičarov, ki su velikom znatiželjom čekali gdo će na­činjati ove TV-emisije, gdo će je moderirati, gdo će jezično za to odgovarati i u čemu će­du se znamda razlikovati od  Orf-ove Dobar dan Hrvati.

No, na prvo pitanje se još ne zna odgovor. Samo se je mogao opaziti vrlo dobro o­premljen snimateljski tīm, ki je bio npr. na otvaranju biste Filipu Kaušiću u Celindofu ili na Hrvatskom danu na Hati u Novom Selu. Jankov­i­ćev način moderacije je po­znat iz bezbroja nastupov o­voga nadarenoga zabavljača i muzičara. God će mu jezič­no savjetovati ili ki će redigi­rati i korigirati tekste ke on prevadja more se samo ga­nj­a­ti, ali ima u proširenoj obitelji vrsnih jezikoslovcev i prevoditeljev. Iz Orf-a Ivančić do sada nikoga o fiksno zaposlenih nije odvabio. A bilo bi i čudno, jer ov njegov projekt je vrimenski ograničen naj­prvo na troja ljeta. Ćedu li se ubuduće pojaviti Hrvatice i Hrvati iz drugih krugov, re­ci­mo iz kruga Kuge ili Dvoje­zične sridnje škole Veliki Bo­rištof, će se pokazati. Ča se tiče ove zadnje, direktorica Elvira Heisinger i Bernadeta Jež su odgovorni za „Mali hrvatski jezični tečaj“ u emisiji Mi Hrvati, u kom uz dvo­ju dicu u TV-obitelji sudjeluju i Petar Schweiger i Marija Mikač.

Prva emsija je bila, ča je bi­­lo i za očekivati, pred svim posebni trai­ler u vlašćem po­s­lu, jer je Martin Ivančić sām sebi dao mogućnost da razla­že cilje ove nove i privatne  TV-emisije. Na svaki način se more očekivati i jača zastup­ljenost sjeverno­ga Gradišća pred svim i Po­ljancev, domo­vine Martina I. Razlika Orf-ovoj emisiji je da ima nimške ods. slovačke podtitule. Tim će naići na odobravanje kod većinskoga naroda. Ali kaže iskustvo da i Hrvati sami on­da već čitaju a manje slušaju. Ča se tiče jezika je zato Dobar dan Hrvati do sada bila peldodavna. Zasad izgle­da da će puno toga biti paralelno ili slično, ali gdo je zainteresiran u to ča se dogadja ne bi smio propusiti ni ove emisije!

Kategorije