VINCJET — Prilikom 15-ljetnoga jubileja je folklorna grupa Skupčina iz Vincjeta snimila svoj prvi nosač zvuka, CD s naslovom »U to vrime godišća«. Tim grupa nije nadarila sama sebe nego i sve nje navijače, fene, ki ljeto za ljetom dohajaju u velikom broju na jur tradicionalni koncert 8. decembra u hodočasnu crikvu u Vincjet. I ovo ljeto su se ljudi opet rojili kao obično, ipak je ov put vladao neki poseban duh. Nije ovo bio samo koncert, izvrsno pripravljen i organiziran kao svako ljeto, nego prezentacija CD-ploče — željno dočekana od skoro svega sela.
„Gizdavi smo na naše tamburaše i veselim se da je sad moremo i doma poslušati“ — naglasili su navijači ove grupe. „Stalo nas je čuda živcev, ali na koncu vidimo, da se je isplatilo“, je rekla predsjednica grupe Eva Marija Brünner i se je posebno zahvalila mladini, ka je svojim angažmanom bila važan čimbenik ove produkcije i bez ke ne bi bilo moguće ostvariti ovu CD ploču. „Bilo je lipo i važno iskustvo za sve — za mlade i starije — kad smo vidili kako dobro funkcionira suradnja različnih generacijov. Mi smo jednostavno dobar miks“, istaknula je Eva Marija Brünner dalje. A dobar miks je na svaki način i ova CD ploča, na koj se najde čega za svaki ukus: od šlagera do narodnih božićnih i adventskih jačak, po hrvatsku, nimšku, englesku a još i po španjolsku. Sve kusiće je muzička peljačica Skupčine, Barbara Berženji obdjelala i aranžirala za grupu, i to za brač I, II, bisernicu I, II, čelović, bugariju i berde. Barbara je bila bez dvojbe glavni motor ovoga projekta. Neutrudljivo je peljala intenzivne probe a i na području snimljenja je prava majstorica struke kako se je ispostavilo. Polag dobro premišljenoga izvora jačak je i način interpretacije svake pojedine jačke doprinesao svoj dio uspjehu cijele produkcije. More se najti jačenje s mišovitim zborom, žensko i muško jačenje a i solopjevanje, ko je vridno da se istakne. Rafael Balašković odlično pjeva „Feliz navidad“ s pravom španjolskom akcentuaciom. Barbara Berženji i Katarina Marlović osiguraju gusinju kožu s interpretacijom jačke „Svim na zemlji“, a Katarina Marlović još jednoč presenećuje sa svojom varijantom Oliveroga hita „Božić je“. Takozvana točkica na „i“ je sigurno bila Melanija Balašković, ka je suvereno peljala kroz program. Ona je svojom moderacijom dodatno doprinesla poseban flair ovoj prezentaciji.
Čestitamo Skupčini i se veselimo jur na drugu produkciju.                 (martin omischl)

Kategorije