„Kako Hrvatski centar u Be­ču ljetos proslavlja 25-ljetnicu svojega postojanja, odlu­čili smo hrvatsku veleposlanicu u Austriji dr. Vesnu Cvje­t­ković odlikovati odličjem po­časnog člana Hrvatskoga centra. To je premijera i na­še novo ustanovljeno odličje kim veleposlanici željimo izraziti zahvalnost za dobru suradnju s nami na brojni za­jedničkimi projekti tijekom proteklih četira ljeta“, rekao je Petar Tyran, kurator Hrvatskoga centra (HC) i glavni urednik HN na svečanosti upriličenoj u petak, 22. novembra navečer u Hrvatskom centru u Beču, javlja dopisnica Fenix Magazina iz Beča Snježana Herek.

BEČ — Prigodnu Povelju o počasnom članstvu i simboli­čan poklon, sliku-kolaž gradiš­ćanskohrvatskih detaljov hrvatskih narodnih nošnjov iz svih krajeva Gradišća, izdjelan od keramike, čija je autorica Anica Košćan iz Fileža, predala je hrvatskoj veleposla­nici glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall. „Srdačno hvala na suradnji i da nas ne zaboravite kada vam završi mandat“, dodali su gradišćanski Hrvati.

Na svečanom uručenju Odličja o počasnom članstvu, u dupkom punoj dvorani okupili su se uz gradišćanske Hrvate i brojni bečki Hrvati i njevi au­strijski prijatelji, te gosti iz redov Hrvatske katoličanske misije u Beču. Najeminentnija gošća bila je Edith Mock, udovica bivšega austrijskoga ministra vanjskih poslov i velikog prijatelja Hrvatske dr. Aloisa Mocka. Glazbeni okvir svečanosti dali su poznatimi hrvatskimi hiti tamburaši „Šokadije iz Beča, kantautor Dubrovačkih kavaljera Josip Če­nić i simpatična Grkinja Marija, ka je svojim opernim glasom, kao i svi ostali glazbeniki, oduševila nazočne.

„Velika hvala gradišćanskim Hrvatom na počasnom član­st­vu. Impresionirana sam va­šimi dosadašnjimi postignući i napori ke ste ulagali pet stoljeć da bi očuvali svoj hrvatski iden­titet, jezik, kulturu, vjeru i tradiciju. Zadovoljstvo mi je bilo djelati i suradjivati s vami u Beču i u Gradišću ko sam če­sto posjećivala. Naravno da su to nezaboravni dani“, rekla je veleposlanica dr. Cvjetković. Istaknula je kako se ne smije zaboraviti da su gradišćanski Hrvati „važan most poveziva­nja Austrije s Hrvatskom“.

„Dr. Vesna Cvjetković bila je prva žena iz Hrvatske na vele­poslaničkoj dužnosti u Austriji. Bila je to premijera i jedna nova dimenzija i kvaliteta suradnje i otvorenosti za sve te­me. Ono ča posebno željim istaći je zalaganje veleposlani­ce dr. Cvjetković za hrvatski jezik i upeljanje dvojezičnoga školskoga sustava u Beču, ki je važan ne samo za nas gradišćanske Hrvate nego i za sve ostale doseljene Hrvate iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer to je najvažnije ča nas povezuje“, rekla je glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall.

I brojni nazočni gradišća­n­ski Hrvati su o ovoj uspješnoj i uzornoj suradnji Hrvatskoga centra u Beču i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji izrekli pregršt pohvalov.

A kada smo kod pohvalov on­da moramo spomenuti i onu hrvatske veleposlanice upućene djelatnikom svojega tīma u Veleposlanstvu, posebice mar­ljivoj i nezaobilaznoj Katarini Dorkin-Križ tr opunomoćeno­mu ministru Siliviu Kusu.

Uz bogati bife i dobro vino, svečanost je u prijateljskom ozračju potrajala do kasnih uri.

(Snježana Herek)

Kategorije

Slike